لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزه یک قربانی پولیو علیه آن بیماری


پولیو یک بیماری کاملاً قابل وقایه اما هرگز قابل تداوی نیست.

علی محمد کاکر در یکی از مکتب های جلال آباد معلم است. او که از ناحیه هر دو پا فلج می باشد همه روزه در کنار تدریس مضامین مکتب، در مورد پولیو نیز به شاگردان اش معلومات می دهد تا آنان به نوبه خود خانواده های شان را از پیامد متبلا شدن به پولیو آگاه سازند.

علی محمد که از سه سال به این سو در لیسه میاعمر شهر جلال آباد به صفت معلم ایفای وظیفه می کند، روزانه فاصله دو کیلومتر بین خانه و مکتب را با چوکی عرابه دار طی می کند.

آقای کاکر می گوید از آن جایکه خود یکی از قربانیان ابتلا به ویروس پولیو است، نمی خواهد تا سایر افراد جامعه با این مشکل بزرگ جسمی روبرو گردند بناً در برابر بیماری پولیو مبارزه مجانی می کند.

مبارزه و تبلیغات علی محمد علیه پولیو و تشویق مردم توسط وی برای واکسین نمودن کودکان شان خیلی موثر بوده است. او همه روزه ده ها شاگردان اش را در این مورد آموزش می دهد تا آنان این پیام را به خانواده های خود برسانند.

علی محمد می گوید که پس از ساعات درسی به صنف های شاگردان رفته و برای آنان در باره اضرار پولیو معلومات می دهد و شاگردان را تشویق می کند تا کودکان خانواده های شان را برای واکسین به مراکز صحی ببرند.

علی محمد گفت"من از هر شاگردم مبارز علیه پولیو ساخته ام و هر یک آنان مردم را به واکسین پولیو کودکان تشویق می کنند."

فعالیت های موثرتر از آگاهی دهی

آفتاب شاگرد صنف دهم لیسه میاعمر می گوید که فعالیت های استاد علی محمد کاکر حتی از بیشتر پروژه های که برای آگاهی عامه در مورد واکیسناسیون پولیو راه اندازی شده است، مفید وموثر بوده و وی خود پس از گرفتن معلومات از علی محمد، کودکان خانواده اش را برای واکسین به مرکز صحی برد.

آفتاب افزود:"استاد علی محمد زمانیکه به صنف می آید برای چند دقیقه در مورد پولیو صحبت می کند. او خود را مثال می دهد که به پولیو مبتلا شده بود و اکنون پاهایش فلج است. او می گوید که پولیو یک بیماری بد بوده و یگانه راه نجات از آن واکسین است."

باشندگان محل نیز از فعالیت های مجالی علی محمد در راستای آگاهی رساندن خرسند بوده و می گویند که آقای علی در محافل اجتماعی نیز تبلیغات ضد پولیو را به پیش می برد.

مولوی نقیب الله هیکلزی امام مسجد منطقه می گوید:"زمانیکه علی محمد به مسجد و یا گردهمایی مردم چون محافل عروسی میرود در باره پیامد واکسین نکردن کودکان صحبت می کند و خود را مثال می دهد."

ریاست معارف ولایت ننگرهار می گوید که به خاطر بلند بردن سطح آگاهی عامه و اطلاع رسانی در مورد پولیو، برنامه های ویژه ای را در مکاتب آن ولایت به راه انداخته است و اکثراً از نمایش های تیاتر نیز در مورد پولیو و فواید واکسین آن به مردم معلومات ارایه می گردد.

XS
SM
MD
LG