لینک های دسترسی

Breaking News

همکاری علما در تشویق مردم به تطیبق واکسین پولیو


تنها با دو قطره واکسین می توان جلو ابتلا به فلج دایمی را در نزد اطفال گرفت.

علمای دینی در ولایت ننگرهار از دیرزمانی به اینسو، در همکاری و همآهنگی با ریاست صحت عامۀ آن ولایت، برای محو بیماری پولیو تلاش و مبارزه کرده مردم را تشویق می کنند تا در ایام کمپاین واکسین ضد پولیو و یا هم بدون آن، اطفال زیر سن پنج سال شان را واکسین کنند.

اینبار، علمای دینی می گویند، از لحاظ شرعی در تطبیق واکسین نه تنها ممانعتی وجود ندارد که تطبیق آن نهایت مهم و بااهمیت نیز می باشد.

نورالله صمیم، یکتن از علمای دینی در ننگرهار می گوید که دین اسلام، استفاده به هر آن دوای را که باعث سلامتی و تندرستی انسان می گردد اجازه داده پس چگونه می تواند مانع تطبیق واکسین ضد پولیو شود که برای جلوگیری از معیوبیت اطفال است.

این عالم دین می گوید"واکسین پولیو صحت انسان را سالم نگمیدارد، انسان را از بسیاری بیماری ها حتی معیوبیت نجات می دهد. به همین دلیل تطبیق آن در اسلام کدام مشکلی ندارد و تمام آن ادویه ها که برای صحت انسان مفید می باشد، از لحاظ اسلام در استفاده از آن محدودیتی وضع نشده است."

آقای صمیم می افزاید که اگر اطفال تان در ایام کمپاین واکسین بنا بر هر دلیلی از تطبیق واکسین باز ماند، آنان را به کلینیک های صحی برده و بگویید که طفل من واکسین نشده تا با دوقطره واکسین حیات آنان از فلج دایمی محفوظ بماند.

نقش استادان مکاتب و پوهنتون ها

ببرک انتظار، استاد موسسۀ عالی تربیۀ معلم ننگرهار می گوید که اطفال خود را در هر دورۀ کمپاین واکسین می کند و می خواهد اطفال وی از این بیماری بدون علاج اما کاملاً قابل وقایه در امان بمانند.

آقای انتظار می گوید "وقتی راهی برای جلوگیری از یک بیماری مهلک وجود داشته باشد، پس چرا آن را نپذیریم."

این استاد انستیوت عالی تربیۀ معلم ننگرهار پولیو را یک "بیماری خطرناک" خوانده و تاکید می ورزد که به هر قیمتی که باشد "بایداطفال مان را واکسین کنیم."

تشویق و ترغیب مردم از جانب علمای دین با درنظر داشت سنتی بودن افغانستان، از اهمیت به سزای برخوردار است.

ذهنیت دادن مثبت مردم

جان آقا حسن زی، یکتن از رضاکاران تطبیق واکسین می گوید که همکاری علمای دین در این راستا آگاهی مردم را افزایش داده و مشکلات آنان را کم ساخته است.

آقای حسن زی می گوید"مولوی صاحبان با ما بسیار همکار اند. در مساجد و سایت های تطبیق واکسین فواید واکسین را همواره به مردم بیان می کنند. به مردم در قبال تطیبق واکسین پولیو از لحاظ دینی دهنیت مثبت داده اند."

در یک سلسله مناطق ناامن ننگرهار، مردم تاکنون نیز با این طرز تفکر که گویا تطبیق واکسین در مغایرت با دین اسلام قرار دارد، اطفال شان را از تطبیق واکسین به دور نگهمیدارند.

اما علمای دین با رد این موضوع تاکید می کنند که استفاده از قطرات و تزریق واکسین پولیو هیچ مشکلی در دین نداشته و مسوولین وزارت صحت افغانستان نیز تاکید می ورزند که تنها با تطبیق دو قطره واکسین پولیو می توان مانع فلج دایمی در نزد اطفال زیر سن پنج سال شد.

XS
SM
MD
LG