لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز تطبیق سراسری واکسین اطفال در افغانستان


ولسوالی هایی در افغانستان وجود دارند که به سبب راه های پیچیدۀ مواصلاتی، نا امنی و ساختار مغلق جغرافیایی، به گونۀ مسلسل از خدمات واکسیناسیون بی بهره مانده اند.

هفتۀ تطبیق واکسین اطفال در افغانستان امروز سه شنبه با واکسین نمودن یک طفل از سوی داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه و مقامات سازمان صحی و یونیسف در کابل آغاز گردید.

در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود، سرپرست وزارت صحت عامه گفت هنوز هم در افغانستان ولسوالی هایی وجود دارند که به سبب راه های پیچیدۀ مواصلاتی، ناامنی و ساختار مغلق جغرافیایی، به گونۀ مسلسل از خدمات واکسیناسیون بی بهره مانده و به طور دایم تحت پوشش قرار نگرفته اند.

خانم دلیل افزود که تعداد این ولسوالی ها به پنجاه می رسد که شناسایی شده و قرار است تیم های اضطراری به آنجا اعزام گردند.

XS
SM
MD
LG