لینک های دسترسی

رونق ورزش وزنه برداری در افغانستان


رونق ورزش وزنه برداری در افغانستان

با رونق یافتن ورزش وزنه برداری بیشتر از یکصد مرکز تمرین وآموزش این وزش درکابل فعالیت می کند.

XS
SM
MD
LG