لینک های دسترسی

سفر رئیس جمهور غنی به ایران


سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ایران در این مقطع زمانی، از نگاه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و منطقوی، چه اهمیتی دارد و پیامد های آن چه خواهد بود؟ در این رابطه صحبتی تلویزیون آشنا را با رحمت الله بیژنپور، تحلیلگر مسایل منطقوی در اینجا مشاهده کرده می توانید:

XS
SM
MD
LG