لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان با موتر حامل مواد انفجاری داخل محوطۀ مرکز فرهنگی شده اند


افراد پولیس حین انتقال مجروحین حملۀ انتحاری بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل

روزنامۀ گاردین در حاشیۀ حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل مینویسد، گمان برده میشود که حد اقل هشت پولیس افغان و یک فرد خارجی زمانی کشته شدند که طالبان از سالگرد آزادی افغانستان ، با حملات چندین جانبه بر تعمیر مرکز فرهنگی بریتانیا در شهر کابل یاد آوری نمودند.

روزنامۀ گاردین مینگارد که حمله بر این مرکز با انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی دروازۀ ورودی آن که در ساحۀ غرب کابل در کارتۀ پروان واقع است، آغاز گردید.

نویسندۀ روزنامۀ گاردین استناد بر اظهارات شاهدان عینی مینگارد که بعد از گشوده شدن دروازۀ مرکز فرهنگی توسط انفجار موتر بم، تعدادی از افراد مسلح با شلیک های هوایی به طرف دروازۀ ویران شده وباز دویدند. مقامات امنیتی افغان تعداد افراد مسلح را دو تا چهار نفر قلمداد نموده اند.

الیستر برت وزیر خارجۀ بریتانیا به روزنامۀ گاردین از صحتمندی تمامی دیپلومات های بریتانیایی که در این حملۀ گیر مانده بودند، خبر داده است.

در ادامۀ مطلب روزنامۀ گاردین آمده است که انفجار چنان قوی بوده است که به گفتۀ یکتن از کارمندان تانک تیل واقع در نزدیکی محل انفجار، وی را دور پرتاب نموده است. این شخص که جمعه خان نام دارد به روزنامۀ گاردین گفت، همان لحظاتیکه افراد پولیس به سوی ساختمان مرکز فرهنگی بریتانیا دویدند، حد اقل سه تن آنان کشته شدند.

نویسندۀ روزنامۀ گاردین معتقد است که شهر کابل در اواسط روز به یک جبهه جنگ شباهت پیدا نموده بود. شش ساعت بعد از آغاز درگیری، هنوز هم زد و خورد میان افراد مسلح، نیرو های امنیتی افغان و بریتانیا ادامه داشت. آواز انفجار ها و شلیک گلوله از داخل ساختمان مرکز فرهنگی شنیده میشد و هلیکوپتر های امداد رسانی صحی در فاصلۀ ۵۰ متری محل حادثۀ به زمین نشسته و دوباره پرواز میکردند.

گاردین استناد بر اظهارات وزارت داخلۀ افغانستان، تعداد کشته شدگان را تخمیناً ۱۲ تن نگاشته و مشعر است که تمامی آنها یا افراد پولیس بوده اند و یا هم محافظین امنیتی خصوصی. گفته میشود که امنیت محوطۀ ساختمان مرکز فرهنگی بریتانیا، توسط محافظین افغانی و نیپالی تامین میگردد.

نویسندۀ روزنامۀ گاردین در ادامۀ مطلب مینگارد که در این منطقه نه تنها مرکز فرهنگی بریتانیا بلکه، منزل داکتر عبدالله عبدالله رهبر یکی از مخالفین احزاب سیاسی حکومت افغانستان و مارشال قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور نیز واقع میباشد.

گاردین به نقل قول از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نگاشته است، حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا جهت یاددهانی به انگلیس ها بوده است. ذبیح الله مجاهد به رسانه ها گفته است آنان که در گذشته استقلال خویش را به دست آورده بودند، اینک آنرا یکبار دیگر تجربه می کنند .

اما روزنامۀ لاس انجلس تایمز مطلبی روی اوضاع اقتصادی افغانستان بعد از خروج قوای ایالات متحده از آنکشور دارد.

بانک جهانی تخمین نموده است که ۹۷ درصد اقتصاد افغانستان وابسته با مصارف قوای نظامی بین المللی و تمویل کنندگان خارجی میباشد. روزنامۀ لاس انجلس تایمز مشعر است که بسیاری افغانها نگران وضیعت اقتصادی کشور شان بعد از خروج قوای نظامی بین المللی از افغانستان میباشند.

در مطلب روزنامۀ لاس انجلس تایمز، نویسنده از یک ترجمان افغان که با نیرو های خارجی کار نموده و ماهانه مبلغ ۷۰۰ دالر معاش به دست میاورد، مینگارد که اکنون وضع زندگی وی بهتر شده اما این مرد از خروج قوای نظامی خارجی نگران است.

وی به روزنامۀ لاس انجلس تایمز گفته است که اکنون زندگی بهتر شده اما بعد از خروج قوای امریکایی از افغانستان این کشور دوباره میدان جنگ های داخلی خواهد شد.

در این مطلب آمده است که کشور های غربی خطر تیره یی را برای افغانها پیش بینی مینمایند که با خروج قوای نظامی بین المللی، کاهش امنیت، بی ثباتی سیاسی و تخریبات اقتصادی بیشتری را باید انتظار داشت.

نویسنده معتقد است که با وجود تعهد ایالات متحده در کمک های دراز مدت بعد از سال ۲۰۱۴، بعضی ها هنوز هم متردد اند. آنها به این باور اند که امریکایی ها در سالهای ۱۹۸۰ برای جنگجویان افغان علیه اتحاد جماهیر شوروی وقت سلاح و تجهیزات را فراهم نمودند اما بعد از خروج قوای شوروی وقت، علاقمندی خود را از افغانستان قطع نموده و آنکشور را به فراموشی سپردند که در نتیجه افغانستان دستخوش جنگ های داخلی گردید.

XS
SM
MD
LG