لینک های دسترسی

Breaking News

دعوت سفر به افغانستان از جنرال مک کرستل


جنرال مک کرستال قوماندان اسبق نیرو های ائتلاف در افغانستان

روزنامۀ نیویارک تایمز با مرور مختصر به گذشتۀ نه چندان دور ماموریت جنرال مک کرستال در افغانستان که بر اساس یک جنجال سیاسی از وظیفه اش کنار رفت نگاشته است که قرار است وی در چند هفتۀ آینده به افغانستان سفر کند.

روزنامۀ نیویارک تایمز درشماره اخیر خود در رابطه به دعوت حکومت افغانستان از جنرال مک کرستال قوماندان پیشین نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان به هدف بازدید از آن کشور، مطلبی را به نشر رسانده است.

روزنامۀ نیویارک تایمز با مرور مختصر به گذشتۀ نه چندان دور ماموریت جنرال مک کرستال در افغانستان که بر اساس یک جنجال سیاسی از وظیفه اش کنار رفت نگاشته است که قرار است وی در چند هفتۀ آینده به افغانستان سفر کند.

روزنانۀ نیویارک تایمز سفر آقای مک کرستل را که با همسرش همراهی می گردد امکانی برای ورود دو بارۀ او به مسایل افغانستان خوانده است. مطلب ادامه می دهد که این جنرال پیشین امریکایی که قبل از استعفایش ارشد ترین سمت وظیفوی قوای بین المللی را در افغانستان عهده دار بود، روابط بسیار نزدیکی با آقای کرزی دارد.

نیویارک تایمز بر کشیدگی روابط رسمی ایالات متحده با رئیس جمهور افغانستان مرور کرده می نویسد که برای بهبود این روابط به شخص سومی نیاز بود که در حال حاضر این نقش را سناتور جان کری به عهده دارد.

نیویارک تایمز در مطلب خود نوشته است که دعوت از آقای مک کرستل درست در زمانی صورت می گیرد که واشنگتن و کابل سرگرم مذاکرات در مورد موافقتنامۀ ستراتیژیک دو کشور می باشند تا بر اساس آن ادامۀ روابط این دو متحد فرا تر از خروج قوای ایالات متحده از افغانستان تنظیم شود.

روزنامه از قول مأمورین بلند پایۀ ایالات متحده در کابل، روابط بین راین کراکر، سفیر ایالات متحده و جنرال جان الن قوماندان نیرو های بین المللی در افغانستان را خوب توصیف کرده است.

روزنامۀ نیویارک تایمز نوشته است که از دید مأمورین ایالات متحده، سفر مک کرستل نه تنها برای خودش بلکه برای حامد کرزی ودرمجموع برای ادارۀ اوباما حایز اهمیت می باشد، ولی از قرار معلوم وی حامل کدام پیام خاص ادارۀ رئیس جمهور اوباما به افغانستان نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG