لینک های دسترسی

Breaking News

ختم فعالیت محاربوی کانادایی ها در افغانستان


عساکر کانادا در افغانستان

روزنامۀ تلگراف مطلبی در بارۀ خاتمۀ ماموریت جنگی نیرو های کانادایی در افغانستان دارد.

در این روزنامه نویسنده نگاشته است که کشور کانادا به نقش محاربوی نیرو هایش در افغانستان به روز پنجشنبه رسماً خاتمه داد. در مطلب تیلگراف آمده به اثر این نبرد که در سال ۲۰۰۲ آغاز گردید ۱۵۷ عسکر کانادایی از پا در آمده است .

نویسندۀ روزنامۀ تیلگراف در آغاز مطلب خویش ختم نقش جنگی نیرو های کانادایی را در مناطق جنوبی افغانستان، باری سنگینی میداند که بر دوش قوای ایالات متحده و افغان قرار میگیرد. کانادایی ها در جنوب افغانستان، که پایگاه مستحکم طالبان به شمار میآید جنگ خونینی را پشت سر گذاشته اند.

در ادامۀ مطلب تیلگراف میخوانیم قطعات جنگی کانادا در رستۀ کشور های زیدخل در جنگ افغانستان، بعد از ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا در جایگاه ششم قرار دارد. نویسنده مشعر است که کانادایی ها نیز همانند امریکایی ها و اروپایی ها، ده سال است که درگیر جنگ در افغانستان میباشند.

تلگراف مشعر است که ۲۸۵۰ عسکر کانادایی قرار است دوباره به خانه های شان برگردند اما ۹۵۰ عسکر دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند تا در تربیۀ نیرو های امنیتی افغان که قرار است بعد از سال ۲۰۱۴ مسئوولیت کلی امنیتی افغانستان را عهده دار گردند، کار نمایند.

نویسندۀ روزنامۀ تیلگراف می نویسد از سال ۲۰۰۲ به اینسو، ۱۵۷ عسکر، یک دیپلومات، یک خبرنگار و دو کارمند صحی کانادایی در افغانستان کشته شده اند.

روزنامۀ تیلگراف استناد بر اظهارات مقامات کانادایی نگاشته است، کشته شدن عساکر کانادایی، جروحات روانی و بدنی که عساکر آنها در جنگ افغانستان متحمل گردیده اند، باید در چهارچوب پیشرفت های که در افغانستان به دست آمده است، دیده شود.

نویسندۀ روزنامۀ تیلگراف به نقل قول از بریدجنرال دین میلنر، قوماندان نیرو های مشترک افغانستان مینگارد: " ما یک تغیر کلی را مشاهده نموده ایم."

تلگراف در ادامه به نقل قول از قوماندان نیرو های کانادایی مینویسد، اینکه مکاتب در همه جا باز بوده و دختران به مکتب میروند، سرک ها اعمار گردیده و تعمیرات ساخته شده اند، بسیار خورسند کننده است.

اما صفحۀ انترنیتی AFPAK که یک پروژۀ خاص پالیسی خارجی و بنیاد امریکای جدید است مطلبی دارد در بارۀ محکمه یی که آقای کرزی روی مسایل پارلمان افغانستان توظیف نموده بود.

در این مطلب آمده است که در ماه جنوری بعد از اینکه انتخابات پارلمانی راه اندازی شده و ادعا های مبنی بر تخلف و تقلب در انتخابات اوج گرفت، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت رسیدگی به این ادعا ها یک محکمۀ خاص را موظف ساخت. صفحۀ انترنیتی اف پاک مشعر است که چند تن از کارشناسان در همان زمان پیشگویی نموده بودند که گویا این محکمۀ خاص آقای رئیس جمهور بعد از گذشت شش ماه، افغانستان را در حاشیۀ فروپاشی مکمل سیاسی قرار خواهد داد.

در این مطلب آمده است که انتخابات پارلمانی از لحاظ مسایل اداری دارای مشکلات فراوانی بوده و همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ انتخابات ولسی جرگه نیز مملو از فساد و تقلب بود که در آن بیش از یک میلیون رای در نهایت بی اعتبار خوانده شد.

نویسندۀ مطلب در صفحۀ انترنیتی اف پاک مشعر است که بحران بوجود آمده توسط محکمۀ آقای کرزی ضرورت مذاکرات و گفت وشنود خالص افغانی را روی اصلاحات دمکراتیک واضح میسازد. نویسنده معتقد است که به خاطر دستیابی به هرگونه ثبات دموکراتیک، سیاستمداران افغانستان باید روی یک بنیاد دمکراتیک قوی تری کار نمایند.

در اخیر این مطلب صفحۀ انترنیتی اف پاک آمده است که اگر جامعۀ بین المللی و حکومت افغانستان آغاز اصلاحات دمکراتیک را جدی نگیرند، یک افغانستان دمکراتیک قوی و نیرومند به حالت وهم انگیزی فرو خواهد رفت که اکنون قرار دارد.

XS
SM
MD
LG