لینک های دسترسی

Breaking News

تحلیل گر ' سی آی ای' : جنگ در افغانستان به بن بست رو برو میباشد


تحلیل گر ' سی آی ای' : جنگ در افغانستان به بن بست رو برو میباشد

روزنامۀ واشنگتن پست مطلبی دارد در رابطه با مسئوولیت تازۀ دیفید پیترییس قوماندان سابق نیرو های ناتو در افغانستان که قرار است به زودی وظیفه اش را در پست اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا سی آی ای آغاز نماید.

نویسندۀ روزنامۀ واشنگتن پست معتقد است، زمانیکه پیترییس در هفتۀ آینده پست اداره سی آی ای را اشغال نماید، با مشکلات مملو از نیرنگ روبه رو خواهد شد.

یک تحلیل گر سی آی ای که قرار است با پیترییس کار نماید، در ارزیابی اخیرش تذکر داده است که جنگ در افغانستان با بن بست رو به رو میباشد. نظریه یی که پیتریئس با آن موافق نمیباشد.

این تحلیل گر قضاوتش را در رابطه با "ارزیابی ولسوالی های افغانستان" در ماه جولای تکمیل نموده است. درست زمانیکه وظیفه پیتریس در افغانستان خاتمه یافت.

دیفید پیتریس با نظریات "بدبینانۀ" تحلیلگران در رابطه با آنچه جنرال جان الن، قوماندان جدید قوای ناتو در کابل، جنرال جمیز ماتیز، قوماندان قوای مرکزی و مایک مولن لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، انجام میدهند، موافق نمیباشد.

روزنامۀ واشنگتن پست استناد بر اظهارات مقامات نظامی که از محتویات این تحلیل آگاهی دارند می نویسد که تحلیل "سی آی ای" به اندازۀ کافی "تند و ناملایم" است. پیتریس بیان داشته است که این تحلیل در چندین نقطه از کلمۀ "بن بست" استفاده نموده است تا موازنه در جنگی را که به رهبری ناتو و جنگجویان طالب جریان دارد، تشریح نموده باشد.

نویسندۀ روزنامۀ واشنگتن پست مشعر است که تحلیل متذکره حتی در بارۀ مناطقی که در آنجا در طول شش ماه اخیر نیرو های نظامی ایالات متحده ، طالبان را شکست داده و آزاد ساخته اند نیز نظر خوشبینانۀ نداشته است.

در ادامۀ مطلب واشنگتن پست استناد بر اظهارات یکتن ازمقامات ملکی که با این تحلیل آگاهی دارد مینگارد: " هرآنکه امروز به افغانستان نظری میاندازد، تشخیص میدهد که مشکلات موجود در آنجا حقیقی بوده و پیشرفت ساده نمیباشد."

نویسنده معتقد است که مشکل بزرگتر اصلاً متوجه اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میباشد. در مطلب آمده است که وی در سال ۲۰۰۹ برای محدود نمودن اهداف القاعده در افغانستان و عقب زدن تحرکات طالبان در آنکشور تعهداتی را به امضا رسانید، اما جهت رسیدن به این هدف از استراتیژی ازدیاد نیرو های نظامی عملیاتی استفاده نمود.

در این مطلب آمده است که اگر نظریۀ تحلیل گران سی آی ای به صورت گستردۀ پخش شود و اگر این احساس نیز در واشنگتن رشد نماید که مصارف ۱۰۰ میلیارد دالری ایالات متحده در افغانستان، تنها و تنها جهت به دست آمدن یک " بن بست" بوده باشد، در آنصورت اوباما رئیس جمهور ایالات متحده باز هم مجبور خواهد بود تا برنامۀ تعداد عساکر را دوباره بررسی نماید. اگر رئیس جمهور نیل به این هدف را از طریق کاهش بیشتر عملیات ضد دهشت افگنی، برگزیند، در آنصورت نیز پیترئیس منحیث رئیس ادارۀ استخباراتی ایالات متحده یا " سی آی ای" در مرکز جنگ قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG