لینک های دسترسی

عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن


عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن

روزنامه واشنگتن پست درمطلبی به مسئله حمله ناتو بر یک پسته سرحدی نیروهای پاکستانی پرداخته و در این مورد به عکس العمل افغانها توجه کرده است.

روزنامه در مطلبی که امروز به نشر رسیده صحنه یی را مجسم کرده است که یک جنرال پولیس افغان درحالی که مراسم تشیع جنازه های عساکر پاکستانی را که در نتیجه حمله هوایی ناتو کشته شده بودند تماشا می کرد، هیجانی شده و گفته است که در جریان ده سال گذشته این بهترین عملکرد نیروهای امریکایی در برابر پاکستانی ها بوده است.

نویسنده مقاله واشنگتن پست در ادامه گفته است، درحالی که مقامات امریکایی از منطقه جنگ گرفته تا قصر سفید مراتب تاسف و ندامت خود را به خاطر کشته شدن عساکر پاکستانی ابراز می کنند و در تلاش احیای روابط هستند، اما مقامات افغان موقف جدی تری اتخاذ کرده اند.

روزنامه در ارتباط به همین مسئله موضوع عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس بن را که در مورد افغانستان برگزار می شود نیز مطرح کرده و نوشته است که به این ترتیب عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس بین المللی که در جرمنی برگزار می شود، ادامه سوظن ها را میان دو کشور در قبال خواهد داشت.

به عقیده مقاله نویس روزنامه واشنگتن پست، اهمیت اجلاس بن در آن است که کشورهای منطقه و کشورهای غربی با چی تعهداتی از برنامه های صلح و حکومتداری در افغانستان حمایت می کنند تا جنگ خاتمه یابد.

به نظر روزنامه واشنگتن پست، همکاری پاکستان در این راستا بسیار مهم است، به خصوص که آن کشور بالای طالبان تاثیرگذار است و عدم اشتراک پاکستان می تواند نشانه یی باشد که آوردن صلح در افغانستان دشوار است.

XS
SM
MD
LG