لینک های دسترسی

تبصرۀ روزنامه ها در مورد احتمال مذاکره بین کابل و طالبان


تبصرۀ روزنامه ها در مورد احتمال مذاکره بین کابل و طالبان

وزنامه نویسندۀ روزنامه واشنگتن پُست مینویسد با وجود اینکه طالبانر مدت هاست میگویند قبل از خروج نیرو های خارجی از افغانستان مذاکرات با حکومت امکان پذیر نخواهد بود، ولی قرار اظهارات منابع افغان و عرب، نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان مذاکرات را در سطح بالا برای خاتمه بخشیدن به جنگ آغاز نموده اند.

روزنامه واشنگتن پُست مینگارد که این مذاکرات دنباله مذاکرات قبلی به میزبانی عربستان سعودی میباشد که یکسال قبل متوقف شده بود. و منابع میگویند این بار نمایندگان طالبان اختیار کامل دارند تا به نمایندگی از شورای کویته صحبت کنند، و در این مورد بسیار جدی هم میباشند.

روزنامه واشنگتن پُست به قول این منابع میگوید شورای کویته در مورد یک توافق همه جانبه در رابطه به شامل ساختن بعضی از طالبان در چوکات حکومت افغانستان و توافق روی زمان خروج نیرو های امریکایی و ناتو غور میکنند. و چندین منبع به واشنگتن پوست گفته است که در بین نمایندگان شورای کویته در این مذاکرات، جانب گروه حقانی شامل نمی باشد. روزنامه تبصره میکند که گروه حقانی نسبت به شورای کویته بیشتر به اداره استخبارات پاکستان مرتبط میباشد. و اصرار پاکستان در داشتن نقش مرکزی در این مذاکرات، کار ها را دشوار تر ساخته است.

روزنامه نیویارک تایمز مقالۀ را در مورد خویشاوندان کرزی و کسب قدرت در افغانستان مقالۀ را بچاپ رسانیده است. در مطلب آمده، تاج ایوبی، که بحیث مهاجر افغان در ایالت ویرجینیا در امریکا زندگی میکرد و مالک یک دکان موبل و فرینجر بود و حال مبدل بیک متخصص سیاست خارجی گردیده و در حکومت کرزی، بحیث مشاور ارشد امور خارجی مشغول میباشد.

روزنامه نیویارک تایمز مشعر است در سالهای اخیر به ده ها تن از افراد خانواده کرزی و دوستان نزدیک وی، در سمت های مهم حکومتی مقرر شده و یا در امور تجارتی و یا اخذ قرارداد های ایالات متحده برای افغانستان دخیل بوده و پول و درآمد قابل ملاحظۀ را بدست آورده اند. و در حالیکه نقش برادران حامد کرزی یعنی احمد ولی کرزی بحیث یک شخص با نفوذ در قندهار و یا نقش محمود کرزی در امور تجارتی و کابل بانک در مطبوعات بار ها مطرح شده است ولی از نقش شبکه از دیگر افراد خانواده کرزی در حکومت افغانستان صحبتی نشده است.

روزنامه نیویارک تایمز مینویسد اکثریت خویشاوندان کرزی قبل از رفتن به افغانستان مقیم ایالات متحده بودند و با استفاده از موقعیت حامد کرزی دوباره برگشته و حال از قدرت مند ترین خانواده های افغانستان شده اند. یکی از برادر زاده گان کرزی در اداره استخبارات مامور ارشد بوده و در عملیات بسیار سری استخباراتی نقش دارد. برادر دیگر حامد کرزی، در ادارۀ که اجازه کار را برای شرکت های افغان میدهد، مقام ارشد بوده و کاکای وی سفیر افغانستان در روسیه میباشد.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید خویشاوندان کرزی بر علاوه داشتن پست های برجسته در حکومت از نظر اقتصادی هم در موقعیت بلندی قرار گرفته اند.

XS
SM
MD
LG