لینک های دسترسی

لورا بش: صلح بدون آزادی زنان در افغانستان فنا خواهد شد


لورا بش: صلح بدون آزادی زنان در افغانستان فنا خواهد شد

لورا بش، بانوی اول سابق ایالات متحده در مطلبی تحت عنوان "صلح بدون آزادی به زنان افغان فنا میشود،" برای روزنامۀ سدنی هیرلد از روند خشونت بار و ناسازگاری ها در زندگی زنان افغان انتقاد کرده است.

بانوی اول سابق ایالات متحده با تذکر از تصویر بی بی عایشه، دختر افغانی که شکار خشونت های خانوادگی شده بود، به اهمیت توجه به وضع افغانستان اشاره کرده گفته است که ناکامی در آن کشور عواقب بی رحمانۀ ببار خواهد آورد که قربانی عمدۀ آن زنان خواهند بود.

لورا بش، که بعد از ختم دورۀ کاری شوهرش به حیث رئیس جمهور تا هنوز برای تحقق حقوق زنان افغان کار را ادامه میدهد، اظهار نموده که داستان عایشه و ارعاب و خشونت علیه زنان افغان سوالات مهمی را در ترویج و بقای دموکراسی نو رس در افغانستان مطرح میسازد که آیا آن کشور حقوق تمام مردم را قبول و محافظ خواهد کرد، و یا اینکه آیا آن کشور از مظالم و خشونت علیه زنان چشم پوشی مینماید.

خانم بش در سیدنی هیرلد نوشته است که چنین سوالات ، آزمون های عمده برای آنانی میباشد که تلاش صلح و مذاکره را در افغانستان دارند.

در مطلب این روزنامۀ استرالیایی، لورا بش با تذکر از مظالم رژیم طالبان علیه آزادی های فردی و زنان، و دست آورد که افغان ها طی چند سال گذشته، نگاشته است که تعدادی از رهبران افغان واقعاً خشونت را محکوم کرده، بانی و مدافع حقوق زنان اند، ولی در بین آنها افرادی نیز وجود دارد که بخاطر مثمر شدن مذاکرات صلح، آماده اند با حقوق و آزادی زنان مصلحت نمایند.

در خاتمۀ مطلب آمده است که گزینه های واضح برای آنانی موجود است که علاقمند صلح و سعادتمندی در افغانستان میباشند تا انتخاب کنند که آیا آن کشور به سوی تقویۀ حقوق زنان گامزن میشوند و یا هم تحمیل مظالم. اکنون زمان تصمیم گیری فرا رسیده است. بر مردم افغانستان واجب است تا ازین فرصت تأریخی به گونۀ استفاده کنند که در تأریخ ماندگار بماند.

XS
SM
MD
LG