لینک های دسترسی

نامعلومی ها در مورد سرنوشت پناهجویان افغان در استرالیا


نامعلومی ها در مورد سرنوشت پناهجویان افغان در استرالیا

روزنامۀ آسترلین مطلبی در ارتباط به سرنوشنت پناهجویان افغان در مورد پیشنهاد حزب مخالف آسترالیا نوشته است که پناهجویان افغان که از طریق کشتی ها وارد آن کشور میشوند، به آسیای مرکزی فرستاده خواهند شد تا اسناد شان مورد بررسی قرار گیرد.

دراین طرح، که مورد انتقاد شدید حزب بر سر اقتدار قرار گرفته است، سکات موریسن به شرح پیشنهاد صدراعظم آسترالیا میپردازد.

به اساس این طرح، تعداد بیشتر پناه جویان افغان قبول شده و ممکن برای آنها در توقیف گاه تعلیمات مسلکی داده شود.

آقای موریسن گفت به اساس توافقات بین المللی، حکومت ائتلافی میتواند تعداد پذیرش پناهندگان را از تقریباً 14 هزار بیشتر سازد. بیانات وی در حالی ابراز شد که مقامات 63 پناهجو را صبح روز گذشته به یک جزیرۀ دوردست انتقال دادند.

در ادامۀ مطلب آسترلیان نوشته شده است که حکومت ائتلافی تلاش خواهد کرد معاملۀ جدید را به تصویب برساند تا بر اساس آن پناهجویان افغان را به توقیف گاه ها در منطقۀ آسیای مرکزی منتقل سازند.

در بدل، استرالیا پناهجویان افغان را به کمپ های مهاجرین در کشور های، چون ایران و پاکستان، میفرستد تا در جریان پیشبرد دوسیه های شان در آن کمپ ها منتظر مانده بتوانند.

ولی کرس بوین، وزیر امور مهاجرت استرالیا طرح حزب مخالف را "مفکورۀ خالی" عنوان کرد که فاقد جزئیات میباشد. آقای بوین سوال مهمی را مطرح نمود که عبارت از امنیت و مصئونیت پناهجویان در کشور مورد پیشنهاد حزب مخالف، یعنی هند و پاکستان میباشد.

XS
SM
MD
LG