لینک های دسترسی

مقررات تازه حکومت افغانستان درمورد لباس زنان درعروسی


مقررات تازه حکومت افغانستان درمورد لباس زنان درعروسی

روزنامه گاردین برتانیه درآخرین شماره خویش به مقررات جدیدی اشاره می کند که بعد ازچندی در افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد.

این روزنامه می نگارد که تاحال درسالونهای عروسی شهر کابل برخی از عروسان و زنان لباس های برهنه و نیمه برهنه را در عروسی ها برتن می کردند که ازجانب علمای دینی مورد انتقاد قرار می گیرد.

گاردین می نویسد تاکنون عروسان و زنان زیادی به آرایشگاه های کابل مراجعه می کنند تا برای شرکت درعروسی ها آماده شوند اما به اساس مقررات جدیدی که اکنون دروزارت عدلیه افغانستان روی آن کار صورت می گیرد وچندی بعد به کابینه افغانستان جهت تصویب فرستاده خواهد شد زنان ازین به بعد چنین لباس ها را درمحضر عام درعروسی ها پوشیده نمی توانند و از این کاردرسالون ها نظارت بعمل خواهد امد.

به نوشته مقاله گاردین برخی آن را با قوانین زمان طالبان مقایسه می کنند که محدودیت های زیادی روی لباس زنان وضع کرده بودند.

گاردین می نویسد به همه فروشگاهایی که البسه عروسی می فروشند این مسئله تفهیم خواهد شد تا چنین البسه را نفروشند در غیر آن با جریمه های گرانی مواجه خواهند شد و هرگاه این کار تکرار شود یابد آنها با تهدید بسته شدن فروشگاهای شان مواجه خواهند شد.

گاردین می نویسد قبلاً حکومت افغانستان گفته بود که محدودیت هاروی عروسی ها به خاطر مخارج زیاد آنها وضع می گردد زیرا تعداد زیاد مردم از قروض این نوع عروسی ها رنج می برند. اما اکنون حکومت بنابرفشار زیاد از جانب بعضی از اعضای کابینه مجبور گردیده است تا در این مورد کاری را انجام دهد. نتیجه هرچه باشد ازین به بعد زنان افغان نخواهند توانست آنچه که میل دارند بپوشند.

XS
SM
MD
LG