لینک های دسترسی

تایمز آف اندیا: 'اشفاق کیانی میخواهد هند از کابل خارج گردد'


تایمز آف اندیا: 'اشفاق کیانی میخواهد هند از کابل خارج گردد'

اسناد محرم جنگ که از سوی ویب سایت ویکی لیکس پخش شد، موضوعات بحث برانگیزی را با خود به ارمغان آورد، و از جمله یکی آنهم همکاری پاکستان با گروه های دهشت افگن و شورشگراه بود. هر چند روزنامۀ تلگراف چاپ برتانیه دیروز از زبان رئیس جمهور پاکستان نوشته بود که گویا نیروهای بین المللی در حال باختن جنگ در افغانستان هستند.

اما امروز روزنامۀ تایمز آف اندیا، نوشته است که "اشفاق کیانی میخواهد هند از کابل خارج گردد". این مطلب را تایمز آف اندیا از زبان کرس الکسندر، نمایندۀ پیشین کانادا در افغانستان نوشته است. به قول روزنامه کرس الکسندر، که از سال 2005 تا 2009 به حیث معاون فرستادۀ خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان ایفای وظیفه کرده است، گفته است که اردوی پاکستان به رهبری اشفاق کیانی، پالیسی چند بعدی را در افغانستان پیاده کرده است.

به قول روزنامه، آقای الکسندر گفته است که پاکستان خواستار عدم حضور فعال هند در افغانستان است. و این مساله باعث گردیده است تا پاکستان با به راه اندازی جنگ چریکی مخفی در داخل افغانستان حس ملی گرایانۀ افغانان و حکومت مرکزی افغانستان را تضعیف دهد.

پس از افشای اسناد محرم جنگ افغانستان در یک مطلب تحت این عنوان که "میزان بیش از حد همدستی پاکستان در جرم" آقای الکسندر نوشته است که پاکستان در افغانستان به گونۀ واضح بازی دوگانۀ را روی دست دارد.

به قول روزنامۀ تایمز آف اندیا که از آقای الکسندر بر مبنای یک مطلب چاپ شده در روزنامۀ گلوب میل، نقل قول کرده است، اشفاق کیانی، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان زمان پیشنهاد انجام توافق سیاسی با رهبران اسلامی امارات متحدۀ عرب، به رئیس جمهور کرزی گفته است که یگانه شرط به خاطر آمدن صلح به افغانستان، بستن قنسلگری های پاکستان در افغانستان است.

در این مطلب آمده است پاکستان افغانستان را خالی از دخالت پاکستان و دیگر بیرونیها میخواهد و در نهایت مانند سالهای 1992 تا 2001 افغانستان را میخواهد جز از زمامداری خودش باشد.

به قول رزنامه هر چند پاکستان این همه اتهامات را رد میکند اما اسناد محرم جنگ نشاندهندۀ کام آن است که بدون همکاری پاکستان امارت اسلامی افغانستان یا طالبان محالی برای بقا نخواهند داشت.

روزنامۀ کرستین ساینس مانیتور، دربارۀ جنگ افغانستان بروز چهارشنبه نوشته است که عقب نشینی یا خروج نیروهای هالندی از افغانستان و افشای اسناد محرم جنگ افغانستان از سوی ویکی لیکس، مانعی برای متحدین اصلی ناتو نیست. در این مطلب آمده است که جنگ افغانستان به هر حال آن در پاریس، برلین و لندن جنگ غیر محبوب است، و افشای اسناد جنگ هم سرحدی برای رای دهنده گان در این پایتختها به خاطر تغییر مفکورۀ آنان بوده نمیتواند.

به قول روزنامه، تشدید جنگ در افغانستان و افشای اسناد محرم از آن برای کسانی که تماشاگر جنگ در این کشور هستند این سوالات راکه اکنون مرام و اهداف جنگ در افغانستان چیست، و اینکه آیا در نهایت افغانستان به یک کشور دارای ثبات سیاسی مبدل خواهد شد، را به میان آورده است.

در این مطلب آمده است که یگانه خواهش و آرزوی مردم در این سه پایتخت یعنی، برلین، پاریس، لندن خروج نیروهایشان از افغانستان است.

روزنامۀ تلگراف چاپ برتانیه از زبان یک قانونگذار امریکایی نوشته است که بردلی مننگ، عسکر اردوی امریکا، فردی که اسناد محرم را به صفحۀ انترنتی ویکی لیکس گویا سپرده است، باید اعدام شود. او گفته است این فرد باید به اتهام خیانت از سوی یک محکمۀ نظامی محکمه گردد، و در نهایت اعدام گردد.

در این مطلب آمده است که سپرد این اسناد در معرض عام، جان عساکر امریکایی و افغانانی را که ایالات متحده را در جنگ همکاری میکنند به خطر انداخته است.

XS
SM
MD
LG