لینک های دسترسی

Breaking News

کریشن ساینس مانیتور: "افسران امریکایی درافغانستان می گویند، حالا، یا نه هیچ وقت دیگر"


کریشن ساینس مانیتور: "افسران امریکایی درافغانستان می گویند، حالا، یا نه هیچ وقت دیگر"

روزنامه کریشن ساینس مانیتور تحت عنوان "افسران امریکایی درافغانستان می گویند، حالا، یا نه هیچ وقت دیگر"، مطلبی را به نشر رسانیده است.

روزنامه می نویسد، هرگاه آرزو داشته باشیم موفقیت هایی در برابر شورشیان داشته باشیم، این یک فرصت خوب است زیرا هنوز هم تعداد عساکر امریکایی درافغانستان به حد اعظمی آن می باشند و فصل جنگ هنوز به اتمام نرسیده است.

به نوشته این روزنامه، امریکایی ها می گویند که طالبان اکنون در شرق کشور، حملات شان را تشدید بخشیده اند و از خاک پاکستان ضد افغانستان فعالیت دارند.

روزنامه می نویسد حالا که قرار بر این است تا ختم امسال و سال آینده به تعداد ده تا سی هزار عسکر امریکایی خاک افغانستان را ترک کنند، هرلحظه برای قوماندانان امریکایی خیلی گرانبها می باشد. قوماندانان امریکایی می گویند حالا که آنها بیشترین عسکر را در میدان جنگ دارند بهتر اینست ازموجودیت شان استفاده اعظمی صورت گیرد.

خطر تلفات غیرعمدی ملکی ها

روزنامه کریشن ساینس مانیتور در یک مطلب دیگر به همین ارتباط می نویسد، تلفات غیرعمدی ملکی ها خطری را به ستراتیژی جنگی امریکا درافغانستان متوجه می سازد.

روزنامه می نویسد، دریک گزارش ملل متحد گفته شده است که تلفات ملکی ها درافغانستان ٢٠ درصد افزایش یافته است، اما باید گفت که این تلفات بدست نظامیان از ١٦ درصد به ١۰ درصد کاهش یافته است.

به نوشته روزنامه یکی ازافسران امریکایی می گوید، اکنون درصفوف افسران ما ازبالا تا پایین چنین احساس است که وقت استقرار اوضاع افغانستان فرارسیده است و درین مقطع زمانی کوشش شود خون هیچ بې گناهی ازطریق بمباران ریخته نشود.

XS
SM
MD
LG