لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: 'قوماندانان امریکایی میل ندارند افغانستان را ترک کنند'


واشنگتن پست: 'قوماندانان امریکایی میل ندارند افغانستان را ترک کنند'

روزنامۀ واشنگتن پست در شمارۀ روز شنبه خود تحت عنوان "قوماندانان امریکایی میل ندارند افغانستان را ترک کنند" مطلبی را به نشر سپرده است.

روزنامه می نویسد گرمسیر یکی از ولسوالی هایی است که در مسیر دریای هلمند موقعیت داشته و درسه ماه گذشته چنان آرام است که گاهگاهی عساکر قوای بحری امریکا می خواهند چند شاجور را برای یاد آوری حضورشان درین جا شلیک هوایی نمایند. ولی دوسال قبل وضع چنین نبود، ازهمه جا و از مزارع صدای شلیک از هرسو شنیده می شد و هلیکوپترها برفراز اینجا همه روزه درحالت پرواز دیده می شدند.

واشنگتن پست می نویسد، آرامش درین ولسوالی یاد اور این مطلب است که باید امریکایی ها اینجا را ترک کنند، خاصتا که اهلیت یکی از مامور پولیس افغان درین جا تمام افسران امریکایی را مجذوب خود کرده است. اما عساکر امریکایی نمی خواهند به زودی اینجا را ترک بگویند. آنها میل ندارند دستاوردهایی را که درین جا داشته اند و به قیمت گرانی حاصل شده اند از دست دهند. درحال حاضر درین جا هزار عسکر امریکایی مستقر اند و آنها می خواهند تا زمانیکه امنیت قابل اعتماد مستحکم نشده است این جا را ترک نکنند.

روزنامه از قول یکی از افسران امریکایی مستقر در گرمسیر می نویسد که سپردن امنیت به قوای افغان باید طوری عملی شود که مردم این ذهنیت را نداشته باشند که امریکایی ها آنها را ترک می گویند.

ولی نظر به تقسیم اوقات مطرح شده تا ختم امسال باید ده هزار و تا ختم تابستان آینده ٢٣ هزار عسکر دیگر از افغانستان خارج شوند.

روزنامه می نویسد هر قطعه مستقر در ولسوالی ژیړی دلیل ویژه خود را برای حفظ سطح فعلی قوا دارد. برخی نزدیکی به پاکستان و برخی دیگر کشت دوباره کوکنار را دلیل می اورند و هنوز برخی دیگر می گویند این ولسوالی برای طالبان اهمیت سوق الجیشی دارد. طوریکه معلوم است هنوز هم نیروهای امنیتی افغان درین مناطق کارایی کافی برای دفع و طرد حملات طالبان را حاصل نکرده اند ازین لحاظ قوماندانان میدان جنگ به این عقیده اند که خروج عساکر شان باید ازین مناطق به دقت عملی شده و در حد اقل باشد.

به نوشته روزنامه آنها می گویند که باید تا یکی دو سال دیگر عساکر امریکایی درین جا مستقر بمانند تا اعتماد و اعتبار مردم بالای امنیت اینجا به یقین کامل مبدل شود.

روزنامه می نویسد جنرالان بلند پایه امریکایی دایم به این فکر اند که امریکا باید درملت سازی افغانستان با منابع وسیع دوام دهد، اما این مخالف آنچه می باشد که جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا بدان می اندیشد.

او خواهان حداقل مداخله امریکا درامور افغانستان بوده و به این عقیده است که دهشت افگنی تنها از طریق کشتار اعضا و رهبران القاعده سرکوب شده می تواند و بس.

XS
SM
MD
LG