لینک های دسترسی

کاهش جهانی آزادی رسانه ها و مطبوعات در سال ۲۰۱۲


فقط از هر شش نفر یک تن در جهان در سال ۲۰۱۲ از آزادی رسانه یی مستفید بوده است. دیوید کرامر، رئیس نهاد خانه آزادی می گوید کاهش جهانی در آزادی مطبوعات نگرانی بزرگی است.

کرامر گفت: "آزادی مطبوعات برای توسعه دموکراتیک هر کشوری حیاتی است. این آزادی به حیث تقسیم قوا عمل می کند. این آزادی به حیث نظارتی بر فساد اداری نقش ایفا می کند. این آزادی شفافیت را ترویج می سازد. این آزادی حکومت خوب را ترویج می سازد و بنابراین آزادی مطبوعات ناگزیر است."

گزارش نهاد خانه آزادی می گوید که درصدی مردمی که از فضای باز رسانه ای به پایین ترین نقطه آن طی بیشتر از ده سال گذشته سقوط کرده اند به خاطر سرکوبی شان توسط رژیم های خودکامه، بی ثباتی سیاسی و تهدیدات تندروان افراط گرا بوده است.

منصور علی در ساحات قبایلی پاکستان گزارش است. پاکستان درجمله ۶۴ کشوری است که گزارش نهاد خانه آزادی می گوید آنجا مکانی آزاد برای رسانه ها نیست.

منصور علی گفت: "امنیت مشکل نخست است، زیرا دو روز قبل همکارم دریک حمله انتحاری زخمی شد و یک تن دیگر کشته شد."

بحران سیاسی

کشور افریقایی مالی – زمانی بازترین محیط را برای فعالیت رسانه ها داشت. این کشور بزرگترین کاهش در سطح آزادی مطبوعات را طی سال گذشته داشت. مالی از یک کشور آزاد به یکی از 70 کشور نسبتا آزاد برای رسانه ها بعد از آن تبدیل شد که کودتای نظامی رخ داد و نصف شمال کشور به تصرف تندروان اسلامی افتاد.

در اروپا، یونان، همچنین به طبقه بندی کشورهای نسبتا آزاد تنزیل یافت. مشکلات اقتصادی این کشور به کاهش گسترده کارمندان رسانه ها و مسدودی رسانه ها انجامید.

در شرق میانه، لیبی و تونس، با پیروزی در قیام های کشورهای عربی در امر آزادی مطبوعات دستاوردهایی داشت. اما در مصر محیط فعالیت رسانه ها پایین آمد واکنون در جمله کشورهایی است که فاقد آزادی است.

کارین کارلیکار از خانه آزادی می گوید بسیاری از فاکتورها در عقب کاهش آزادی مطبوعات در مصر دخیل است.

کارلیکار گفت: "قسما این کاهش آزادی به خاطر قانون اساسی جدید است که از ناحیه تهیه آزادی بیان نگران کننده بود، دسته بندی رسانه ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری و سطح بالای حملات و آزار خبرنگاران به طور خاص توسط گروه های اسلام گرا سبب بوده است."

با وجود این کاهشات، این گزارش نهاد خانه آزادی از بهبودی در بعضی کشورها به شمول برما و افغانستان متذکر شده است.

کارلیکار گفت: "درمقایسه به وضعیتی که دوسال قبل بود، برما بهبود عظیمی یافته است، و بنابراین به آن لحاظ من می گویم که این کشور یک الگو برای حکومات سرکوب شده دیگر است."

خانه آزادی درنظر دارد تا به برجسته ساختن آن کشورهایی ادامه دهد که آزادی مطبوعات را تا وقتی محدود می سازد که رسانه ها در هر جایی آزاد باشند. اما بعد از تازه ترین گزارش، راهی طولانی پیش رو است.
XS
SM
MD
LG