لینک های دسترسی

Breaking News

رادیوی طرفدار پاکستان و ضد هند در ننگرهار نشرات دارد - باشندگان


موج رادیویی که به گفتۀ باشندگان ننگرهار به حمایت از نظامیان پاکستانی و بر ضد هند تبلیغات می‌کند در مربوطات ولسوالی شینوار آن ولایت به نشرات آغاز کرده است.

نشرات این رادیو که ساعت هفت شام آغاز شده و یک ساعت دوام می‌کند روی موج ۹۰.۸ اف ام شنیده می شود.

این رادیو که نام مشخص ندارد و مستقیماً به تبلیغات آغاز می‌کند، افزون بر ولسوالی شینوار تا حومۀ شهر جلال آباد نیز شنیده شده و تبلیغات بر ضد اردوی پاکستان را جنگ "ایجینت های یهود" عنوان کرده و به آن رنگ و بوی دینی و مذهبی می‌دهد.

شماری از باشندگان ولسوالی شینوار که این رادیو را می‌شنوند، به صدای امریکا گفته اندکه مجریان این رادیو برخی اوقات به باشندگان ساحات مرزی افغانستان پیشنهاد توزیع شناسنامه های پاکستانی را نیز می‌دهند.

خیرالله باشندۀ ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت "در این رادیو مشخصاً از اچین، مومند، کوت، سانه، دادر و وچ کوت نام گرفته و به باشندگان آن می‌گوید که حکومت پاکستان به شما شناختی کارت می‌دهد و زندگی تان بهتر می‌شود".

با اینحال، عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای امریکا گفت که در مورد نشرات رادیویی به طرفداری از حکومت پاکستان اطلاعی ندارد.

رادیوهای طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در همین ساحات نشرات دارد. رادیوی داعش روی موج ۹۰ اف ام و رادیوی طالبان مسما به "امارت اسلامی" روز موج ۹۰.۷ اف ام نشرات دارد.

حکومت افغانستان در گذشته چندین بار برای توقف نشرات رادیوی داعش تلاش کرد، اما هنوز هم این رادیو نشرات دارد.

XS
SM
MD
LG