لینک های دسترسی

Breaking News

پذيرش برخی از خواستهای اعتراض کننده گان


دیروز مظاهره کننده‌گان، اجساد تن۷ از مسافران هزاره را که ۳ روز قبل در ولایت زابل سربریده شده بودند،تا دم دروازۀ ارگ آوردند.

نمایندگان معترضان پس از دیداربا رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ ، نیمه شب گذشته چهارراهی پشتونستان جوار دروازه جنوبی ارگ ریاست جمهوری افغانستان را ترک کردند.

صبح روز چهارشنبه مظاهره کننده‌گان، اجساد هفت تن از مسافران هزاره را که سه روز قبل در ولایت زابل سربریده شده بودند، بر دوش کشیده تا دم دروازۀ جنوبی ارگ ریاست جمهوری آوردند.

شمار این مظاهره ګننده ګان معترض در سه دهه گذشته بی پیشینه خوانده شده است

حوالی ساعت چهار عصرروز گذشته زمانی که شماری از معترضان قصد داخل شدن به محوطه ارگ را داشتند موظفین امنیتی قصر ریاست جمهوری برای متفرق ساختن معترضان دست به فیرهوایی زدند ، اما باز هم تعدادی از معترضان از موانع عبور کردند و داخل محوطه اداره امور در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری شدند.

ارگ ریاست جمهوری می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی شام دیروز به نمایندگان معترضان و ورثه قربانیان حادثه زابل، بخشی از تقاضا های اعتراض کننده گان را پذیرفته است.

بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری رئیس جمهور غنی ، به ورثه قربانیان گفته است که گرفتن انتقام هفت مسافرسربریده شده و تامین عدالت از اهداف اولیه حکومت وحدت ملی است.

رئیس جمهور گفت که به خانواده های قربانیان توجه صورت می گیرد و بخاطر افراز پوسته ها در مسیر گیلان به وزیر امور داخله هدایت داده است.

رئیس جمهور،ازنماینده گان ولایت غزنی خواست تا در زمینه معرفی جوانان شان در صفوف نیروهای امنیتی با دولت همکاری کنند.

معترضان از حکومت خواهان تامین امنیت راهها، راه اندازی عملیات تصفیوی در برابر مخالفان مسلح در زابل و تمامی عاملان ناامنی در این ولایت شده اند.

همچنان در مطالبات انها تشکیل یک قول اردوی فعال و مجهز در تشکیلات اردوی ملی افغانستان برای حفاظت از امنیت هزاره جات با چهار فرقه در چهار زون امنیتی بامیان ، دایکندی، جاغوری و غزنی و تشکیل واحد اداری مستقل ولایت جاغوری و غزنی باختری شامل میاشند.

مصباح حسین فروغ ، یکی از نماینده گان اعتراض کننده ها در دیدار با اراکین حکومت در ارگ ریاست جمهوری برتامین امنیت مناطقی از ولایت غزنی تاکید کرد.

اقای فروغ گفت " ما نه خواستار جنگ هستیم و نه خواستار نفاق در افغانستان هستیم . ما از حکومت وحدت ملی ولو حکومت نیم بند باشد ، پشتیبانی کرده ایم و پشتیبانی میکنیم اما شرط اش ، اینست که به داد ما رسیده گی شود. "

اما رئیس جمهور غنی گفت که پذیرش و عملی سازی برخی تقاضا ها شاید زمانگیر باشد.

در این دیدار همچنان موافقه شد که اجساد قربانیان برای تدفین به ولسوالی جاغوری انتقال شوند.

قرار است نمایندگان معترضین عصر امروز دریک کنفرانس خبری موقف خود را در مورد انتقال اجساد به غرض تدفین به ولایت غزنی اعلان کنند.

XS
SM
MD
LG