لینک های دسترسی

Breaking News

در انتخابات قطر هیچ زنی پیروز نشد 


زنان رای دهنده در قطر پس از آن امروز سوم اکتوبر (۱۱ میزان) اظهار نارضایتی کردند که در انتخابات مجلس شورای این کشور هیچ یک از کاندیدان زن پیروز نشد.

از میان ۲۸۴ نفری که برای کسب ۳۰ کرسی این بخش تقنینی مبارزه می‌کردند، فقط ۲۸ تن آنان را زنان تشکیل می‌داد. مجلس شورای قطر ۴۵ کرسی دارد که ۱۵ کرسی آن انتصابی است.

اکنون زنان به امیر این کشور چشم امید دوخته اند تا او شماری از زنان را به این کرسی‌ها انتخاب کند.

عایشه جاسم الکواری که در این دور انتخابات کاندید بود گفت که صلاحیت امیر خط حیات برای نمایندگی زنان در مجلس شورا است و اظهار امیدواری کرد که زمامدار این کشور کم از کم چهار یا پنج زن را شامل مجلس با صلاحیت این کشور سازد.

او افزود که شماری از کاندیدان زن برای این که برنامه‌های قوی داشتند، از ناکامی شان ناراض اند، اما برخی از زنان به مردان رای دادند و این خواست آنان بود.

شماع، یکی از رای دهندگان زن گفت که "خرسند نیستم زیرا تمامی برندگان مردان‌اند و برخی از آنان پیر اند. در واقع این تعجب آور بوده و منصفانه نیست".

تا حال واضح نیست که امیر قطر چه وقت کرسی‌های انتصابی را پر خواهد کرد.

این نخستین دور انتخابات تقنینی در قطر بود که در آن ۶۳.۵ در صد افراد واجد شرایط اشتراک کرده بودند.

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی، وزیر خارجۀ قطر هفتهٔ گذشته گفت: "نظام ما یک نظام اسلامی است، اما در ترکیب قوای بشری ما در دولت و دایرۀ تحصیلات عالی، شمار زنان بیشتر از مردان اند."

وزیر صحت عامهٔ و سخنگوی وزارت خارجهٔ‌ این کشور زنان اند.

با آنهم، دیدبان حقوق بشر در ماه مارچ، قطر را به محدود کردن شرایط زندگی برای زنان متهم کرد، زیرا براساس قانون "سرپرستی" این کشور، زنان باید در تمامی امور زندگی از مردان اجازه بگیرند.

مجلس شورای قطر یکی از دو بخش عمدهٔ نظام این کشور بوده و نهاد تصمیم گیرنده در خصوص قوانین پیشنهادی از سوی کابینه است.

XS
SM
MD
LG