لینک های دسترسی

آمادگی پاکستان برای بررسی قضیۀ قتل برهان الدین ربانی


آمادگی پاکستان برای بررسی قضیۀ قتل برهان الدین ربانی

ریاست جمهوری افغانستان می گوید که یک هیئت افغان برای بررسی چگونگی کشته شدن آقای ربانی به پاکستان می رود.

ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که رهبران افغان و پاکستانی در اجلاس استانبول روی ایجاد یک میکانیزم مشترک برای تحقیقات قتل آقای ربانی به توافق دست یافتند.

به گفتۀ آقای فیضی، رییس جمهور کرزی حکم داده است تا تمام نهاد های حکومتی بربنیاد مشوره های جرگه سنتی گفتگو ها را با ایالات متحده امریکا انجام دهند.

بحث میان افغانستان و ایالات متحده در مورد مشارکت ستراتیژیک دراز مدت از ماه ها به این سو ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG