لینک های دسترسی

Breaking News

صعود افغانستان در رده بندی جهانی تجارت


ایجاد اصلاحات گسترده در زمینۀ تجارت در افغانستان سبب شده است تا آن کشور در جدول جهانی رده بندی تجارت از جایگاه ۱۸۳ به جایگاه ۱۶۷ صعود کند.

بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است که برای بار نخست در افغانستان نه تنها محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری های کوچک و متوسط بهبود یافته، بلکه حقوق و نقش سهمداران در تصمیم‌گیری های بزرگ شرکت ها و فراهم آوری تسهیلات به منظور دسترسی به قرضه نیز بیشتر شده است.

سهولت در آغاز تشبث چون کاهش فیس جواز تجارت از ۳۲ هزار افغانی به ۱۰۰ افغانی، سهولت پرداخت مالیات به گونۀ الکترونیکی، تصویب و توشیح قانون جدید شرکت‌های کوچک، دسترسی آسانتر متشبثین به قرضه از جمله اقداماتی خوانده شده است که فضای تجارت در افغانستان را بهتر ساخته است.

با اینحال، چالش های عمده در افغانستان نیز در گزارش بانک جهانی بازتاب یافته است.

بر اساس آمار بانک جهانی ۵۵ درصد جمعیت افغانستان شامل بازار کار اند، اما فقط یک سوم افراد شاغل در افغانستان معاش دارند. افزون بر این کتلۀ بزرگ بیکار، همه ساله ۴۰۰ هزار نفر دیگر به نیروی کاری در افغانستان افزوده می‌شود.

نا امنی، بیجا شدن مردم به دلیل خشکسالی یا هم جنگ، نارسایی‌های کاری و زمانگیر بودن مقررات دولتی، در گزارش بانک جهانی، از جمله چالش‌های فرا راه افغان‌هایی خوانده شده است که خواستار آغاز تشبث و سرمایه گذاری در افغانستان اند.

XS
SM
MD
LG