لینک های دسترسی

Breaking News

مقاومت گروه‌های امدادرسان به طرح‌های پناهجویی اتریش


در مسوده یک قانون پناهجویی در اتریش آمده است که برای نظم عامه و امنیت داخلی این کشور می خواهد یکجا شدن با اعضای خانوادها را با تصمیم گیری در ساعت نخست ورود به سرحد اتریش دشوارتر خواهد ساخت.

میچل لانداو، رئیس موسسه غیردولتی مسیحی کاریتاس می گوید که این تصمیم حکومت اتریش یک تغییر کلی را نشان میدهد که درحقیقت از حقوق پناهندگی شانه خالی می کند.

حکومت اتریش به موسسات غیر دولتی به شمول کاریتاس، صلیب سرخ، گروه کمک رسان آلمانی دیاکونی برای تنظیم جریان مهاجرین، مراکز اسکان و کمکهای قانونی و توزیع غذا و لباس به متقاضیان پناهندگی سیاسی متکی می باشد.

ورنر کرشبام، رئیس صلیب سرخ اتریش گفت که او به حکومت اتریش نامه ای فرستاده است و گفته است هرگاه این قانون از طرف پارلمان اینکشور به تصویب برسد درین صورت سازمان او از هرنوع کمک درین پروسه ابا خواهد ورزید.

روسای این موسسات کمک رسان گفته اند با تطبیق این مقررات جدید مهاجرین یکباردیگر مجبور خواهند شد تا از قاچاقچیان انسانی کمک بخواهند.

اتریش که بیشتر مسیر عبور به آلمان تلقی می گردد، برعلاوه این اقدامات کاهش درتعداد پذیرش پناه جویان را نیز به تصویب رسانیده است.

همچنین اتریش با تفاهماتی که با سایرکشورهای همجوار داشته است باعث گردیده است تا درحدود ٥٠ هزار از مهاجرین و پناهندگان در یونان گیر بمانند.

یازده هزار از مهاجرینی که در ایدومنی نزدیک به سرحد با مقدونیه در یونان درکمپ ها جابجا شده اند به امید اینکه به اروپای غربی برسند از درخواست حکومت برای انتقال به محلات امن خود داری می ورزند.

ازین سبب برخورد هایی بین آنها و پولیس در ایدومنی رخ داده است.

کمپ های خود ساخته مهاجرین در ایدومنی در شمال یونان دوشنبه بعد از برخورد های روز قبل بین پولیس مقدونیه و مهاجرین آرام گزارش شده است.

برخورد ها وقتی آغاز شد که تعدادی از مهاجرین خواستند تا پنجره ها را بشکنند و داخل مقدونیه شوند. پولیس مقدونیه ازگاز اشک آور و مرمی های رابری برای توقف مهاجرین استفاده کرد. مهاجرین در دو محل قادر به ایجاد رخنه در پنجره گردیدند.

محمد یک مهاجر ۴٥ ساله از سوریه می گوید "دیروز در ابتدا تعدادی از سایر کمپ ها به اینجا آمدند و بعدا به سرحد رفتند تا از پولیس مقدونیه بخواهند تا در را بازکنند. با آنکه این یک نظر خوب نبود ولی بوقوع پیوست. البته که پولیس اینکار را نکرد. برخی ازین مهاجرین خواستند تا پنجره سیمی را بشکنند."

محمد علاوه کرد "این جا بود که پولیس مقدونیه تعدادی از عساکر را خواست و آنها گازاشک آوررا بالای مهاجرین استعمال کردند. مشکل این جا است که مقداری ازین گاز در بین خیمه هایی که اطفال و زنان درآن اند پرتاب شد که درنتیجه آنها ازین گاز متاثرشدند."

دوشنبه اطفال قطی های گازاشک آور و مرمی های رابری برای نمایش در برابر کامره های خبرنگاران قرار دادند.

بسیاری از ساکنان زن و طفل کمپ به مزارع پراگنده شدند تا از گاز اشک آور ضرر نبینند.

XS
SM
MD
LG