لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای ۱۵۲ میلیون دالر کمک برای پناهندگان افغان  


Afghan refugees

ملل متحد بروز یکشنبه تقاضای کمک ۱۵۲ میلیون دالر را برای تهیۀ سرپناه، حفظ الصحه و غذا برای برگشت کنندگان سیل آسای مهاجرافغان از پاکستان نمود.

پاکستان فشار بر ۱،۵ میلیون افغان مهاجر در آنکشور را به دلیل "نگرانی امنیتی" بیشتر ساخته است تا دوباره به افغانستان برگردند. پناهندگان و دیگران این فشار را نتیجۀ تحریک اسلام آباد از تقویت و گشترش روابط بین افغانستان و هند و متشنج شدن بیشتر روابط آنکشور با هند میدانند.

پروگرام غذایی ملل متحد، نهاد کمک کنندۀ غذایی آن سازمان میگوید روزانه هزاران مهاجر افغان از طریق سرحد تورخم به افغانستان داخل میشوند. براساس ارقام ملل متحد در ماۀ گذشته سال روان یکصد و هفتاد هزار مهاجر به افغانستان برگشت نمود اند. اکثر این برگشت کنندگان از اذیت و آزار مقامات پاکستانی شکایت مینمایند.

رسیدگی به برگشت سرسام آور مهاجرین، نه تنها ا زپاکستان بلکه از ایران نیز، از ظرفیت و توانایی حکومت و موسسات امدادی بلند است. این در حالیست که جنگ بین طالبان و حکومت افغانستان افغانهای بیشتر را به مهاجرت و بیجا شدن از محلات مسکونی شان مجبور ساخته است.

میک لورنتزن رئیس پروگرام غذایی ملل متحد در افغانستان میگوید:" ما به بودجۀ کافی و به موقع در هفته ها و ماه های آینده ضرورت داریم تا عودت کنندگان را بقدر کافی و بزودی کمک نماییم." وی افزود:" واکنش سریع و متمرکز به این بحران تضمین خواهد کرد که مردم بیشتر در عدم مصؤونیت غذایی مزمن دچار نشوند."

مقامات "پروگرام غذایی ملل متحد" هوشدار داده اند که فشار بودجوی که با ایجاد بحران های مختلف در شرق میانه و افریقا بوجود آمده است عملیات امداد آن سازمان را در افغانستان به تهدید مواجه ساخته است. تخمین میگردد که ۴۰ فیصد مردم در افغانستان با "عدم مصؤونیت غذایی " مواجه میباشند.

گزارش: رویترز

ترجمه و ویراستار: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG