لینک های دسترسی

شالی کاری شاگردان در عوض درس خواندن


شالی کاری شاگردان در عوض درس خواندن

درین اواخر شاگردان ولایات قندوز و تخار از نبود سیستم منظم درسی درمکاتب خویش شکایت داشته میگویند که اکثراً انان ذریعه معلمین خویش به شاندن شالی درزمین های معلمان شان سوق داده میشوند.

عکس های شاگردان درحال شالی کاری

شاگردان مجبوراً غرض ناکام نشدن درامتحانات به زمین های معلمین شان رفته و به شاندن شالی های انها مصروف میشوند، اما اکثر این شاگردان، اطفال می باشند.

ازسوی دیگر وکلای شورای ولایتی نیز این موضوع را تأیید نموده میگویند که حتی چوکی های معلمین نیز قراردادی بوده واین کار باعث می شود تا معلمین جبراً شاگردان مکاتب را به کارهای شخصی خویش مصروف و از درس خواندن باز میدارند .

اما مسؤولین معارف می گویند که درین مورد تلاش های جدی را مبذول نموده اند.

XS
SM
MD
LG