لینک های دسترسی

نشر گزارش تازۀ از حقوق بشری در افغانستان


سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش تازه یی را از وضعیت حقوق بشری در آن کشور منتشر کرده است.

در گزارش که به روز شنبه در اختیار رسانه ها قرار داده شده، وضعیت حقوق بشری در سالهای 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش ضمن اشاره به موارد متعدد تخطی های حقوق بشری ، آمده است که نه ملیون انسان گرسنه و فقیر در افغانستان زنده گی می کنند

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورد های سالهای گذشته نیز اشاره کرد، اما گفت که این دستآورد ها بسنده نیست.

"ما, در حالیکه از دستاوردهایی که در رابطه به حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است تقدیر میکنیم، اما در رابطه به کمبود وعدم تعهد در تطبیق عدالت وادامه فرهنگ معافیت و ادامه خشونت ها وجنگ در افغانستان اعتراض میکنیم بخصوص در رابطه به تلفات ملکی …"

درهمین حال شماری از اعضای خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان به روز شنبه درکابل راه پیمایی کرده و خواستار تامین عدالت و محاکمه ناقضین حقوق بشر گردیدند.

در شماری از ولایات افغانستان نیز از دهم دسامبر روز بین المللی حقوق بشر تجلیل به عمل آمده است.

XS
SM
MD
LG