لینک های دسترسی

مقام های نظامی پاکستان گفتند که روز سه شنبه یک راکت برد کوتاه را با موفقیت آزمایش کرده اند. این راکت قادر به انتقال سرگلوله های هستوی می باشد.

راکت نصر با برد 60 کیلومتر از یک محل نا معلوم پرتاب شد. در چند ماه گذشته این سومین آزمایش راکتی پاکستان است.

مقام های نظامی پاکستان به تاریخ دهم ماه می گفتند که راکت "هاتف سه غزنوی" را که دارای برد 290 کیلومتر می باشد، به گونۀ موفقانه آزمایش کرده اند.

جامعۀ جهانی برنامۀ تسلیحاتی پاکستان را از نزدیک زیر نظر دارد. پاکستان از سال 1947 به اینسو سه بار با هند مسلح با سلاح هستوی درگیر جنگ شده است.

XS
SM
MD
LG