لینک های دسترسی

نشست گروه تماس بین المللی روی موضوع افغانستان در روم


نشست گروه تماس بین المللی روی موضوع افغانستان در روم

گروه بین المللی تماس روی افغانستان، در مساعی تازه برای ختم ختم جنگ نُه سالۀ در افغانستان که در آن موضوع جلب طالبان به مذاکرات صلح شامل است، بروز دوشنبه در روم ملاقات کرد.

در این ملاقات پنجاه تن از مقامات ناتو، اتحادیۀ اروپایی، ملل متحد، ایالات متحده و سایر مقامات کلیدی اروپایی شرکت داشتند. درین ملاقات پیشرفت پلان انتقال مسئولیت امور امنیتی و انکشافی به حکومت افغانستان، مورد بحث قرار گرفت.

درین ملاقات، برای اولین بار ایران شرکت داشت. ایالات متحده قبلاً گفته بود که در قسمت شرکت ایران در ملاقات مشکلی ندارد.

رچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفت:

ایران در راه حل صلح آمیز جنگ در افغانستان نقشی دارد. وی گفت ایران وافغانستان هر دو با مسایلی چون قاچاق مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی از سرحدات مشترک شان مواجه اند.

مذاکرات روز دوشنبه آمادگی بود برای جلسۀ سران ناتو که ماه آینده در شهر لیزبن دایر میگردد. در جلسه سران ناتو پلان انتقال کنترول به افغان ها مورد بحث قرار میگیرد.

نمایندگانی که در این ملاقات اشتراک کرده بودند گفتند، توقع میرود که جلسۀ سران ناتو در لیزبُن آغاز عملیه انتقال مسولیت به افغان میباشد. پلان است این هدف تا سال ۲۰۱۴ تکمیل گردد.

XS
SM
MD
LG