لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن 35 تن در روسیه


کشته شدن 35 تن در روسیه

یک حمله کنندۀ انتحاری به روز دوشنبه، خودش را در داخل ترمینال ورودی پرواز های بین المللی یکی از بزرگترین میدان های هوایی روسیه انفجار داد که به اثر آن 35 تن کشته شدند.

شاهدان می گویند مردی که بکسی را حمل میکرد به محلی در میدان طیاره مزدحم ( دومودیدوف ) که مسافران بکس های شانرا دریافت می نمایند ، قدم گذاشته و شاید وی این انفجار را تعبیه نموده باشد.

به اثر این حادثه حد اقل 145 تن زخمی گردیدند.

به گزارش رسانه های روسیه کامره های مخفی میدان این انفجار را ثبت نموده و مقامات در جستجوی سه مردی هستند که با این انفجا ر مرتبط می باشند .

این انفجار صحنه خونین وآشفته یی رابجا گذاشت .

پارچه هایی از جسم انسانها به هر طرف پراگنده بود.

به اساس گزارشها، شماری از قربانیان پارچه های ازآهن و میخ را در تن خویش داشتند .

تا کنون کسی مسوولیت این حادثه را به دوش نگرفته است اما آژانس خبری انترفکس از منابع پولیس نقل قول می کند که می گویند سر آن بم گذار را پیدا نموده اند .

دیمتری مدویدف رییس جمهور روسیه این حادثه را یک حمله دهشت افگنی خوانده و محکوم نموده است.

وی تعهد نموده است، آنانی را که مرتکب این عمل شده اند دستگیر و مجازات نماید .

رهبران جهان این حمله انتحاری را محکوم نموده اند.

بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده این حمله را ظالمانه توصیف نموده و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد از گرفتن خبر این حمله وحشتزده شده است.

XS
SM
MD
LG