لینک های دسترسی

بازگشت عساکر روسی به افغانستان؟


بازگشت عساکر روسی به افغانستان؟

فلپ کالیفیلد برای نیویارک دیلی نیوز مطلبی را با عنوان جالب "روس ها دوباره می آیند" نوشته است که دمتری میدویدف، رئیس جمهور روسیه در جلسۀ ماه آیندۀ ناتو در مورد امکان اعزام عساکر روسی با قوای امریکایی و ناتو در افغانستان صحبت خواهد کرد.

در مطلب آمده است در صورتیکه آقای میدویدف تصمیم اعزام عساکر را اتخاذ نماید، این اولین بار خواهد بود که قوای روسیه بعد از شکست توسط مجاهدین تحت حمایۀ ایالات متحده وارد افغانستان شوند.

امکان سهمگیری روسیه یکی از عمده ترین مباحثات جلسۀ آیندۀ سران ناتو در ماه آینده خواهد بود.

در مطلب به نقل از اندریس فو رسمسن، منشی عمومی ناتو نوشته که امیدوار است روی موضوعات متعدد موافقه صورت گیرد تا همکاریی عملی را در افغانستان، مبارزه با دهشت افگنی و مواد مخدر انکشاف دهند.

نیویارک دیلی نیوز به نقل از مأمورین نوشته است که روسیه میتواند در چندین بخش همکاریی نماید. مأمورین ناتو امیدوارند روسیه در تهیۀ هلیکوپتر ها، تربیۀ پیلوت ها، قوای مبارزه با مواد مخدر و عساکر افغانستان همکاریی نماید و زمینۀ انتقال اکمالات ناتو را نیز فراهم بسازد.

مأمورین ناتو به روزنامۀ گاردین چاپ برتانیه گفته اند که از سهم روسیه درین مأموریت استقبال خواهند کرد. در قسمت آخری مطلب نوشته شده است که بعد از تهاجم روسیه بر گرجستان در سال 2008 که منجر شد روسیه در غرب به دیدۀ مهاجم نگریسته شود، اکنون آقای میدویدف علاقمند است روابط را با غرب عادی سازد.

از سوی دیگر در مطلب تحلیلی واشنگتن پُست تحت عنوان "جنگ های را که به عقب گذاشتیم." در مورد بی اعتنایی سیاستمداران امریکایی از جنگ افغانستان نوشته شده است.

نویسنده با تذکر از شدت مبارزات انتخابات میان دوره یی ایالات متحده و توجه امریکایی ها بر موضوعات داخلی، از براک اوباما، رئیس جمهور، حزب دموکرات و مخالفین آن انتقاد نموده که افغانستان و عراق را به یاد فراموشی سپرده اند.

فقط چهار سال قبل عراق عمده ترین موضوع برای رأی دهندگان بود. ولی امروز هیچ قابل امکان نیست که موفقیت عراق را با افغانستان مقایسه نمود. تعداد زیاد امریکایی ها اکنون افغانستان را "مأموریت از دست رفته" و وضع چون ویتنام عنوان میکنند.

در خاتمه نویسنده از تلاش های مذاکره با طالبان و سیاست رئیس جمهور اوباما انتقاد کرده نوشته است که آتش بس سیاسی در افغانستان بلاخره از هم پاشیده و تقسیم اوقات خروج اجباری عساکر امریکایی از آن کشور، زخم های نادرست التیام یافتۀ پالیسی اوباما را در افغانستان دوباره باز خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG