لینک های دسترسی

نامزدی ولادمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه


ولادیمیر پوتین صدراعظم و کاندید ریاست جمهوری روسیه

ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه، اسناد خود را جهت ثبت نام در پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری، به کمیسیون انتخاباتی آنکشور در شهر مسکو تسلیم داده است. وی که در این انتخابات از حزب "روسیۀ متحد" نمایندگی می کند، از دوازده سال به اینسو در سیاست روسیه دخیل می باشد.

از سوی دیگر از دو روز به اینسو صد ها تن از باشندگان روسیه در شهر های مسکو و پیترسبورگ در اعتراض با نتایج انتخابات پارلمانی چهارم دسمبر که در آن حزب متحد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین برنده اعلام شد، دست به مظاهرات زدند.

عساکر روسی به روز سه شنبه در مرکز شهر مسکو گزمه می زدند تا از مظاهرات بیشتر جلوگیری کرده باشند. هزاران مظاهره کننده به روز دوشنبه در مرکز شهر مسکو جمع شده بودند و انتخاباتی را که به گفتۀ آنان تلقبی بوده است، تقبیح کردند.

هزاران پولیس و نیرو های وزارت داخله، بعد از آنکه مظاهره کنندگان چندین راهپیمایی را در مسکو راه اندازی کردند، به جاده ها برآمدند.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت، حزب متحد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین توانسته است از 450 کرسی مجلس نمایندگان روسیه، 238 کرسی را به دست آورد. این درحالی است که حزب متحد روسیه 315 کرسی مجلس نمایندگان را در دست دارد.

در حالی که ولادیمیرپوتین برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری در انتخابات ماه مارچ آمادگی می گیرد، نتایج به دست آمده از انتخابات پارلمانی چهارم دسامبر، بد ترین نتیجۀ انتخاباتی پوتین در طول دوازده سال گذشته می باشد که نشاندهندۀ خستگی در حال رشد مردم از سلطۀ سیاست روسیه است.

XS
SM
MD
LG