لینک های دسترسی

تقاضای مخالفین برای عدم اطاعت مدنی در روسیه


عساکر ضد آشوب در خاموش سازی مظاهرات روسیه

الکسی نوالنی، رهبر مخالفین در روسیه تعهد نموده است که مبارزات عدم اطاعت مدنی را علیه آنچه وی سرقت ریاست جمهوری توسط ولادیمیر پوتین خواند، براه اندازد.

نوالنی میگوید ده ها هزار نفر برای اعتراض به جاده ها خواهند ریخت و تا زمانیکه به تقاضا های شان پاسخ داده نشود، دست بردار نخواهند بود.

پولیس روز دوشنبه نوالنی و صد ها تن دیگر از حامیان مخالفین را در یک راه پیمایی ضد پوتین در مسکو، توقیف کرد.

ولادیمیر پوتین، صدراعظم سابق، در انتخابات روز یکشنبه روسیه با آرای قابل ملاحظه یی برای بار سوم به ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شد.

XS
SM
MD
LG