لینک های دسترسی

پیشرفت ها در خاموش نمودن آتش در روسیه


مامورین اطفائیه روسیه گزارش می دهند که در مقابله با بدترین آتش سوزی ها در تاریخ آن کشور، پیشرفت های صورت گرفته است، ولی مسکو هنوز هم انتظار رهایی از دود غلیظی را می کشد که شهر را پوشانیده است.

سیرگی شویگو، وزیر حالت اضطراری ملی می گوید وضعیت آتش سوزی ها در چند ساحه عمده در شرق مسکو، بهتر شده است. ولی مامورین این وزارت به مامورین اطفائیه دستور داده اند که متوجه شعله های آتشی باشند که به جانب تاسیسات سلاح های ذروی سینژینسک در یورال در حرکت است.

سوختن جنگلات و ذغال سنگ نارس در نزدیکی مسکو، دود غلیظ زرد رنگی را به روی شهر هموار نموده است که گریز از آن برای شهریان مسکو محال می باشد.

نمای کرملین و دیگر یادبود های شهر مسکو با این دود دیده نمی شود.

چندین سفارتخانه خارجی کارمندان غیر ضروری خود را از شهر خارج نموده اند و دود حتی تا نزدیکی شهر سین پیترز برگ رسیده است.

XS
SM
MD
LG