لینک های دسترسی

آمادگی کوریای شمالی برای از سرگیری مذاکرات ذروی


آمادگی کوریای شمالی برای از سرگیری مذاکرات ذروی

یک سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که کیم جونگ ایل، رهبر کوریای شمالی، آماده است درصورتی که مذاکرات جهانی روی برنامه های ذروی آن کشور از سرگرفته شود، کار روی برنامه اسلحه ذروی را به طور موقت متوقف سازد.

ناتالیا تیماکووا گفت که کیم، این پیشنهاد را به روز چهارشنبه در جریان دیدار با رئیس جمهور روسیه در یک پایگاه نظامی در سایبریا مطرح کرد.

این سخنگو گفت که رهبر کوریای شمالی بدون کدام پیش شرطی خواستار برگشت به مذاکرات شش جانبه است.

کوریای جنوبی و ایالات متحده امریکا ازپیونگ یانگ خواسته اند تا قبل از آغاز گفتگو ها، کار بالای برنامه های ذروی خود را متوقف سازد.

رژیم منزوی شده کوریای شمالی در تلاش گرفتن امتیازات در بدل توقف برنامه های ذروی خود است.

یک سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که کیم جونگ ایل رهبر کوریای شمالی آماده است درصورتی که مذاکرات جهانی روی برنامه های ذروی آن کشور از سرگرفته شود، کار روی برنامه اسلحه ذروی را به طور مؤقت متوقف سازد.

ناتالیا تیماکووا گفت که کیم ، این پیشنهاد را به روز چهارشنبه در جریان دیدار با رئیس جمهور روسیه در یک پایگاه نظامی در سایبریا مطرح کرد.

این سخنگو گفت که رهبر کوریای شمالی بدون کدام پیش شرطی خواستار برگشت به مذاکرات شش جانبه است.

کوریای جنوبی و ایالات متحده امریکا ازپیونگ یانگ خواسته اند تا قبل از آغاز گفتگو ها، کار بالای برنامه های ذروی خود را متوقف سازد.

رژیم منزوی شده کوریای شمالی در تلاش گرفتن امتیازات در بدل توقف برنامه های ذروی خود است.

XS
SM
MD
LG