لینک های دسترسی

Breaking News

فراهم آوری کمک نظامی روسیه برای صربستان


صدراعظم صربستان می گوید که کمک های نظامی روسیه، توانایی دفاعی کشور اش را افزایش خواهد داد

کمک های نظامی روسیه برای صربستان در حالی فراهم می گردد که روابط مسکو با کشورهای عضو ناتو پر تشنج است.

بر اساس گزارش خبرگزاری اسو شیتد پرس، کمک های روسیه شامل شش جت جنگی میگ ۲۹، سی تانک نوع تی ۷۲ و کم از کم ۳۰ وسیلۀ نقلیه می شود که از ذخایر تسلیحاتی روسیه فراهم می گردد.

خبرگزاری اسو شیتد پرس گزارش می دهد که جت های جنگی روسیه که قرار است در ماه مارچ ۲۰۱۷ به صربستان تحویل داده شود، به ترمیم اساسی نیاز دارد که هزینۀ مصرف آن بین ۱۸۸ تا ۲۴۰ میلیون دالر امریکایی خواهد رسید.

الکساندر وچیچ، صدراعظم صربستان، این توافق را روز چهار شنبه حین بازدید از روسیه نهایی کرد. صدراعظم صربستان در مورد کمک های نظامی روسیه گفت که فراهم آوری کمک های نظامی مسکو توانایی دفاعی کشورش را به صورت چشم گیر تقویت خواهد کرد.

اکثر کشور های همسایۀ صربستان، عضویت ناتو را دارند.

آقای وچیچ همچنین گفت که با وجود فراهم آوری کمک های نظامی روسیه صربستان، آن کشور از لحاظ نظامی بی طرف باقی خواهد ماند.

با وجودیکه صربستان در جستجوی کسب عضویت ناتو است، آن کشور به سمت متحد سنتی خود، روسیه، در حرکت است.

XS
SM
MD
LG