لینک های دسترسی

تعهد صدراعظم روسیه به تجدید سیستم سیاسی کشور


ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه، که می خواهد برای سومین بار منحیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب گردد، تائید نموده است که مردم روسیه خواستار تغیرات در سیستم سیاسی آن کشور هستند.

آقای پوتین در یک مقاله که به روز دوشنبه به نشر رسید اعتراف نموده است که حکومت به تقاضای های مردم جهت تاثیرگزاری روی تصامیم سیاسی کشور توجه کافی ننموده است.

مقاله روز دوشنبه به تعقیب تظاهرات بزرگ روز شنبه به نشر رسید. در این تظاهرات ده ها هزار نفر تحت شعار روسیه بدون پوتین به راه پیمائی پرداختند.

پس از انتخابات پارلمانی ماه دسمبر، که ادعا می شود مملو از تقلب بود، مردم روسیه تظاهرات سراسری را براه انداخته اند.

از آن زمان به بعد آقای پوتین و رئیس جمهور مدویدیڤ تعهد نموده اند که به احزاب بیشتر سیاسی اجازه اشتراک در انتخابات داده شود، و انتخابات مستقیم والی ها را دوباره آغاز نماید.

نظرسنجی ها نشان می دهد که ممکن آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ چهارم مارچ برنده شود.

XS
SM
MD
LG