لینک های دسترسی

مخالفت روسیه با مسودۀ ممالک غربی و اتحادیۀ عرب در بارۀ سوریه


مخالفت روسیه با مسودۀ ممالک غربی و اتحادیۀ عرب در بارۀ سوریه

روسیه میگوید آن کشور نمیتواند مسودۀ فعلی یی را که ممالک غربی و عربی در مورد سوریه تهیه کرده تا به صورت فیصله نامه در ملل متحد تصویب شود، مورد حمایت قرار دهد.

روسیه دلیل عدم حمایتش ازین مسوده را، از نظر افتادن موقف مسکو در یافتن راه حل برای بحران ده ماهۀ سوریه خوانده است.

آژانس خبری ایترتاس به نقل از معین وزارت خارجۀ روسیه خبر داده که روسیه از ین بابت نگران است که درین مسوده، مشخصاً مداخلۀ نظامی رد نشده است. این مقام روسی، ذکر تعزیرات اقتصادی درین مسوده را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

قرار است شورای امنیت ملل متحد، اواخر امروز جمعه ،برین مسوده بحث کند. در مسوده از تقاضای اتحادیۀ عرب مبنی بر انتقال قدرت از بشار الأسد به یک معاون آن و تشکیل یک حکومت متحد ملی و انتخابات در سوریه، نیز حمایت شده است.

XS
SM
MD
LG