لینک های دسترسی

نگرانی روسیه درمورد موجودیت کشتی امریکایی در بحیرۀ سیاه


نگرانی روسیه درمورد موجودیت کشتی امریکایی در بحیرۀ سیاه

روسیه نگرانی خویش را در رابطه به کشتی جنگی ایالات متحده اظهار نموده که در خارج از سواحل آن کشور در بحیرۀ سیاه لنگر انداخته است.

از راکت های رهبری شدۀ نوع "یو اس اس مونتیری"(USS MONTEREY) در تمرین های نظامی مشترک سالانه میان ناتو و اوکراین استفاده صورت میگیرد.

وزارت خارجۀ روسیه با نشر اعلامیۀ به روز یک شنبه گفت، مسکو به کرات تأکید نموده که هر گونه عنصر زیربنای ستراتیژیک ایالات متحده در مجاورت آن کشور، به مثابۀ تهدید امنیتی تلقی خواهد شد.

این اعلامیه بعد از آن نشر شد که هفتۀ گذشته روسیه و کشورهای غربی روی پروژۀ سیستم دفاع راکت برای اروپا به توافق نرسیدند.

XS
SM
MD
LG