لینک های دسترسی

اعتراضات در مخالفت به عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی


بیشتر از یک هزار نفر، که بسیاری شان بیرق های کمونیستی و امپراطوری روسیه را به اهتزار درآورده بودند، برضد هرگونه عضویت آینده روسیه درسازمان تجارت جهانی روز یکشنبه در مرکز مسکو اعتراض کردند.

توقع می رود پارلمان روسیه به تاریخ دهم ماه جولای برای تصویب موافقت نامه عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی رای گیری کند. بحث ها راجع به عضویت روسیه نزدیک به بیست سال طول کشیده است.

زمانیکه روسیه به سازمان تجارتی جهانی ملحق شود، این کشور تحت قوانین تجارت جهانی باید باشد و مناقشات خویش را مطابق آن حل و فصل کند.

حامیان عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی می گویند این کار در درازمدت باعث تقویت اقتصاد روسیه خواهد شد، طوریکه به سرمایه گذاران خارجی اعتماد بیشتری داده می شود، و مقامات اتحادیه اروپایی و ایالات متحده پیش بینی می کنند که این کار منجر به صادرات بیشتر به روسیه می شود.

اما سازمان دهندگان اعتراض یکشنبه ادعا می کنند که پیامد عضویت روسیه در این سازمان، سقوط دهها هزار فابریکه های روسی و ضرر از دست رفتن میلیون ها شغل خواهد بود.

XS
SM
MD
LG