لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزه فلم سازان روسی به برنامه حمایت حکومت از فلم سازان


مبارزه فلم سازان روسی به برنامه حمایت حکومت از فلم سازان

در روسیه یک نسل جدید از فلم سازانی که کارشان در خارج از مرزها نیز شهرت کسب کرده،عرض وجود نموده اند، هنوز هم در داخل آن کشور علیه فرهنگ شوروی سابق که طبق آن فلم سازی به حمایت حکومت بود، مبارزه می کنند.

XS
SM
MD
LG