لینک های دسترسی

مبارزه فلم سازان روسی به برنامه حمایت حکومت از فلم سازان


مبارزه فلم سازان روسی به برنامه حمایت حکومت از فلم سازان

در روسیه یک نسل جدید از فلم سازانی که کارشان در خارج از مرزها نیز شهرت کسب کرده،عرض وجود نموده اند، هنوز هم در داخل آن کشور علیه فرهنگ شوروی سابق که طبق آن فلم سازی به حمایت حکومت بود، مبارزه می کنند.

XS
SM
MD
LG