لینک های دسترسی

Breaking News

یادبود از بیستمین سالگرد قربانیان نسل کشی رواندا


رهبران کشور های افریقایی و شماری از شخصیت های جهانی در مراسم یادبود در مرکز راوندا شرکت کرده بودند. این رویداد با افروختن مشعل ملی در آبدۀ نسل کشی کیگالی آغاز شد.

دو دهه پیش به تاریخ هفتم اپریل ملیشه های فرقه یی هوتو کشتار وحشیانه را آغاز کرده و توتسیس ها و هوتو های میانه رو که در این قساوت هیچگونه دخالتی نداشتند، هدف قرار دادند.

پاول کاگیم، رئیس جمهور رواندا، در یک محفل از قربانیان ۱۹۹۴ یادبود به عمل آورد.

کاگیم گفت "با ادای احترام به قربانیان، آنانیکه تا هنوز حیات دارند و آنعدۀ که جان های خود را از دست داده اند، روحیۀ رواندایی ها را که در احیای مجدد و حیات دوباره بخشیدن این کشور نقش ادا کردند، ستایش می کنیم."

رهبران کشور های مختلف جهان در محفل حضور به هم رسانیده بودند اما فرانسه به عنوان اعتراض هیات خود را از رواندا به خاطری فرا خواند که رئیس جمهور آن کشور فرانسه را در داشتن نقش در برنامه ریزی و کشتار جمعی متهم کرد.

فرانسه از مدت ها پیش این ادعا را رد کرده است.

آقای کاگیم، در حالیکه مستقیماً به اختلافات میان دو کشور اشاره نکرد اما گفت که کشورش به دنبال توضیحات روشن و محکم در بارۀ کشتار جمعی می باشد.

پاول کاگیم گفت "نمی توان مردم را فریب داد و یا بر آنان فشار آورد تا تاریخ خود را تغییر دهد. هیچ کشوری به اندازۀ کافی مقتدر نیست – حتا وقتی فکر می کنند که نیرومند اند – تا حقایق را تغییر دهد."

جامعۀ بین المللی به خاطر عدم به خرج دادن تلاش کافی در راستای جلوگیری از کشتار جمعی؛ باوجود هشدار های متعدد؛ تحت انتقاد قرار گرفته است.

بن کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد در محفل یادبود از قربانیان رواندا، از کاستی های جامعۀ بین المللی یاددهانی کرد.

بن کی مون گفت "بسیاری کارمندان سازمان ملل متحد و سایرین شجاعت قابل ملاحظه یی از خود به نمایش گذاشتند اما می توانستیم کار های بیشتری انجام دهیم. می باید بیشتر از این انجام می دادیم."

آقای بن گفت که جامعۀ جهانی تا هنوز هم باید از تجارب رواندا بیاموزد، و در هیچ دلیلی نباید در متوقف ساختن تنش ها در جمهوری افریقای مرکزی و سوریه ما را باز دارد.

شبه نظامیان قبایلی هوتو، بیست سال پیش در رواندا، به کشتار سریع توتسی ها آغاز کردند که در نتیجۀ آن ۸۰۰ هزار نفر در جریان صد روز خشونت کشته شد.
XS
SM
MD
LG