لینک های دسترسی

Breaking News

معاون شرکت سمسونگ به زندان محکوم شد


معاون شرکت سمسونگ، به خاطر رشوه دهی، به پنج سال زندان محکوم شد.

یک محکمۀ کوریای جنوبی، روز جمعه گفت که لی یونگ 49 ساله، به خاطر پیشنهاد رشوه به پار گوین هی، رئیس جمهور پیشین آن کشور و دوست نزدیک خانم هی، به منظور کسب حمایت حکومت کوریای جنوبی برای کنترول بیشتر شرکت سمسونگ، مجرم شناخته شده است.

محکمه گفته است که آقای لی و هیات اجراییۀ سمسونگ که او را در این راستا مشوره داده اند "یک تاثیر منفی را بر اجتماع و اقتصاد کوریای جنوبی به جا گذاشته است.

یک گروه سه نفری قضات نیز آقای لی را به هدر دادن سرمایۀ سمسونگ، مخفی نگهداشتن سرمایه ها در خارج از کوریای جنوبی، مخفی ساختن سود به دست آمده از اعمال جنایتکارانه و تزویر، به 12 سال زندان محکوم کرده است.

خانم هی، رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی، به خاطر رشوه گیری متهم شناخته شد و پس از مظاهرات مردمی، از سمتش برکنار گردید.

XS
SM
MD
LG