لینک های دسترسی

Breaking News

کمک سعودی به بیجا شدگان افغان از طریق دفتر رولا غنی


عربستان سعودی، از طریق دفتر بانوی اول افغانستان خانم رولا غنی، کمک لباس زمستانی و ۱۹۴ تن مواد خوارکی را برای خانواده های بیجا شده تعهد کرده است.

موافقتنامه این کمک ها امروز میان مسفربن عبدالرحمن ال غاصب، سفیر عربستان سعودی در کابل و عبدالصمد حامی، عضو دفتر بانوی اول افغانستان امضا گردید.

این نخستین کمک عربستان سعودی با حکومت افغانستان است که توسط دفتر بی بی گل، خانم رئیس جمهور افغانستان، بعد از سفر آقای غنی به آنکشور در ماه گذشتهء عیسوی صورت گرفت.

سفیر عربستان سعودی درکابل گفت،این کمک با حکومت افغانستان بخشی از کمکهای است که با کشورهای اسلامی صورت میگیرد. کمک ها شامل مواد خوراکی، خیمه، لباس و کمبل میباشد.

وزارت مهاجرین و عودت کنند گان افغانستان می گوید خانواده های زیادی از مناطق جنوبی و جنوب شرقی وارد کابل شده اند که اکثریت شان در هژده ساحه شانزده ناحیه کابل پناه برده اند.

به اساس گفته این وزارت تعداد زیادی از خانواده ها در صفحات شمال نیز از اثر جنگ ها و خوشخکسالی بی جا شده اند.

خانم رولا غنی در جریان امضای موافقتنامه کمک های عربستان سعودی حاضر نبود.

در تقریبا سه دهه گذشته این اولین بار است که خانم رهبر افغانستان برای بهبودی وضعیت مردم در کنار شوهر خود ایستاده است.

خانم غنی گفته است که در جریان دوره پنج ساله ریاست جمهوری اشرف غنی در راه بهبودی زندگی زنان افغان تلاش خواهد کرد، عده از اعضای جوامع مدنی امضای توافقنامه امروز را اولین اقدام بانوی اول در این راستا می خوانند.

XS
SM
MD
LG