لینک های دسترسی

Breaking News

بلندرفتن تولیدات نفتی عربستان سعودی


آرشیف: استخراخ نفت

عربستان سعودی میگوید، قراراست آن کشور تولیدات نفت خویش را بلند ببرد. عربستان این تصمیم را بعد از آن اتخاذ نمود که سایر کشور های تولید کنندۀ نفت روی بلند بردن آن به توافق نرسیدند.

آژانس خبری به روز شنبه گزارش دادند که عربستان سعودی میتواند تولیدات نفت خویش را در چند روز آیندۀ به الی ۱۳ فیصد بلند ببرد که در آن صورت تولیدات روزمرۀ آن کشور به ۱۰ میلیون بیرل و یا بیشتر از آن خواهد رسید.

روزنامۀ الحیات عربستان گزارش میدهد که بخش بیشتر این تولیدات به چین و سایر کشور های وارد کنندۀ آسیایی صادر خواهد شد.

ولی این افزایش در بازار جهانی باعث کاهش در قیم نفت گردیده که کشور های مصرف کننده از آن سود خواهند برد.

XS
SM
MD
LG