لینک های دسترسی

Breaking News

کمبود ساختمان مکتب در ننگرهار


کمبود ساختمان مکتب در ننگرهار

اگرچه به تناسب سالهاى گذشته و به نسبت ديگر ولايات افغانستان، وضعيت معارف در ولايت ننگرهار بهبود يافته است، اما با آنهم مشکلات در اين خصوص وجود دارد که شاگردان مکتب با آن روبرو هستند.

يکى از اين مشکلات عدم سرپناه در شماری از مکاتب اين ولايت است که تا هنوز ساختمان ندارند.

شمار مکاتبی که هنوز بى سرپناه است حدود ٤۰۰ باب ميرسد. آنها، ازجمله شهر جلال آباد، در ولسواليهاى اين ولايت موقعيت دارد.

من به مکاتبی که در فاميلى نجم الجهاد ناحیۀ ششم شهر جلال آباد موقعيت دارد دیدن کردم. همۀ شاگردان آن زير آسمان کبود بر سر فرشهاى کهنه نشسته بودند. لباسهاى جدید مخصوص مکتب شاگردان با گرد و خاک آلوده بود.

شاگردان اين مکاتب ميگويند به اساس نبود سرپناه نميتوانند با فکر آرام به راحتی تعليم نمايند. آنها می گویند زمانيکه باد و شمال تند جريان داشته باشد بيشتر اوقات مکاتب شان تعطیل ميباشد.

يکى از شاگردان در مورد مشکلات خودش به راديو آشنا صحبت کرد.

"اسمم ويس است. شاگرد صنف دوم هستم. در موسوم زمستان از هواى سرد رنج می بریم و در موسوم تابستان از هواى گرم زير آسمان آتش مى گيريم."

در اين حال شمار ديگری از شاگردان مکاتب فضای باز ميگويند ادارۀ معارف ننگرهار در مورد حل مشکلات موجودۀ شان بى توجه است وکمک هایی که از سوى ادارات خيريه به معارف صورت می گیرد تا چنين مکاتب نميرسد.

آنها همچنان از ادارۀ معارف خواهان هر چه زودتر حل مشکلات شان شدند.

در اين حال مسولان رياست معارف ننگرهار از به زودى حل اين مشکلات حرف ميزنند.

محمد آصف مسؤول مطبوعاتى رياست معارف ننگرهار گفت از سوى وزارت معارف افغانستان اطمینان حاصل نموده اند که در آيندۀ نزديک چنين مشکلات در همۀ مکاتب اين ولايت حل ميگردد.

ننگرهار يکى از ولايات بزرگ است که در شرق افغانستان موقعيت دارد.

همين اکنون بيش از ۷۰۰ باب مکتب در آنجا موقعيت دارد. در عرصۀ ساختن سرپناه ها علاوه بر وزارت معارف مؤسسات خارجى نيز با ادارۀ معارف اين ولايت همکارى مينمايند. اما با آنهم در قلب آن در شهر جلال آباد شاگردان مکاتب از نعمت سرپناه بهره مند نگرديده اند.

XS
SM
MD
LG