لینک های دسترسی

Breaking News

يك بارديگر فرهنگ كتاب خواني در ميان نسل جوان افزايش يافته است


يك بارديگر فرهنگ كتاب خواني در ميان نسل جوان افزايش يافته است

پس از سال های طولانی جنگ در افغانستان و همزمان با ایجاد مراکز و بنیاد های فرهنگی در این کشور اینک بار دیگر فرهنگ کتاب خوانی درمیان مردم رونق یافته است.

افغانستان درجريان سال های جنگ بسیاری از بنیاد ها و مراکز فرهنگی خود را از دست داده بود بعد از سقوط رژیم طالبان دراین کشوراین بنیاد ها به شمول کتابخانه های عامه کابل دوباره سازی گردیده اند.

در کتابخانه عامه کابل روزانه ده ها تن از جوانان وکارمندان دولت و افراد مسن مراجعه می کنند تا کتابهای مورد نیاز شان را مطالعه کنند.

عبدالحمید نبی زاده رئیس کتابخانه عامه کابل را در دفتر کارش یافتم وی می گوید که آنان تلاش کرده اند تا کتابهای بیشتری را به هدف مطالعه علاقمندان کتاب فراهم کنند.

اقاي نبي زاده ميگويد در حال حاضر در سطح افغانستان درشصت وهشت كتابخانه كه در سطح افغانستان فعال است حدود دوصد هزار جلد كتاب را براي علاقمندان ان اماده ساخته .

و در جريان سالهای اخیر چندین شاخه کتابخانه عامه را در مناطق مختلف شهر کابل و ولایات افغانستان ایجاد كرده است .

اقاي نبي زاده رئیس کتابخانه هاي عامه کابل گفت: برای غنامندی این کتابخانه ها که در سالهای جنگ بخش اعظم کتب ان از بین رفته بود کتاب های علمی، فرهنگی، ادبی، دینی و سیاسی فراهم گردیده است.

جوانان افغان نیز با علاقمندی به فرهنگ کتاب خوانی رو آورده اند. در یکی از صالون ها کتاب خانه عامه کابل شماری از محصلین پوهنتون کابل را یافتم که مواد درسی شان را از لابلای انبوه کتاب های که دراین صالون وجود دارد اماده می ساختند.

یاسمین وفروزان از دختران جوان افغان است که درپوهنتون های کابل وبلخ مصروف ادامه تجصیل هستند انها در صحبت با رادیو آشنای صدای امریکا گفتند که همواره کتب مورد نیاز خود را در کتابخانه عامه کابل می یابند.

به نظراین دختران جوان فقر ونبود کار مانع فرهنگ کتاب خوانی در میان نسل جوان افغان شده است.

دسترسی به کتاب تنها محدود به کتاب خانه عامه کابل نمیشود بلکه مردم میتوانند ازمناطقی دیگری شهر کابل نیزکتاب های مورد علاقه شان را بدست بیاورند .

شهاب الدین افسری متقاعدیست که یک پایش را درجریان وظیفه نظامی ازدست داده وحالا یگانه راه را که میتواند برای خانواده اش نان تهیه کند فروش کتاب میداند وی را در قسمت پل باغ عمومی شهر کابل یافتم . شهاب الد ين در حالیکه پیاله چای سبزي را بمن تعرف میگرد گفت مشتریانش را بیشتر محصلین پوهنتون کابل تشکیل میدهد

شهاب الدین میگوید در زمان حاكميت مجاهدين شايقين كتاب كمبود وپس از سال 1380 با باز شدن پوهنتون ها ومكاتب فرهنگ كتاب خواني در ميان محصلين وشاگردان مكاتب بيشتر شده است .

شهاب الدین میگوید درحال حاضركسانيكه پول دارند علاقمند كتاب خواني در اين كشور نمي باشند ولي كساني كه علاقمند كتاب خواني هستند پول در اختيار ندارند .

وي ميگويد کتاب های كه در ماركيت افغانستان و به خصوص كابل پيدا ميشود در کشور های ایران پاکستان به چاپ میرسد.

يكي ديگر از مواردي كه فرهنگ كتاب خوانب در افغانستان را كم رنگ ساخته است دسترسی نسل به انتر نت است که زود تر وسريع تر ميتواند اطلاعات مورد نياز را در اختيار جوانان نسل جوان این کشورقرار داده وان ها را به خود مصرف بسازد.

XS
SM
MD
LG