لینک های دسترسی

مشاور حقوقی امریکایی می گوید حکم محکمه خاص انتخابات مشکل حقوقی دارد


مشاور حقوقی امریکایی می گوید حکم محکمه خاص انتخابات مشکل حقوقی دارد

سکات ووردن مشاور بخش حاکمیت قانون در انستیتیوت صلح امریکا، از جملۀ افرادی است که در انتخابات افغانستان به حیث عضو هیئت نظارت انتخابات، ایفای وظیفه نموده است.

فلیپا لوینبرگ، خبرنگار تلویزیون آشنا با وی در مورد محکمه اختصاصی امور انتخابات افغانستان، مصاحبه نموده است.

XS
SM
MD
LG