لینک های دسترسی

Breaking News

مشاور حقوقی امریکایی می گوید حکم محکمه خاص انتخابات مشکل حقوقی دارد


مشاور حقوقی امریکایی می گوید حکم محکمه خاص انتخابات مشکل حقوقی دارد

سکات ووردن مشاور بخش حاکمیت قانون در انستیتیوت صلح امریکا، از جملۀ افرادی است که در انتخابات افغانستان به حیث عضو هیئت نظارت انتخابات، ایفای وظیفه نموده است.

فلیپا لوینبرگ، خبرنگار تلویزیون آشنا با وی در مورد محکمه اختصاصی امور انتخابات افغانستان، مصاحبه نموده است.

XS
SM
MD
LG