لینک های دسترسی

وزارت داخله بر لغو شرکت های امنیتی مصمم است


وزارت داخله بر لغو شرکت های امنیتی مصمم است

مسؤولین وزارت داخلۀ افغانستان از موجودیت گروه های مسلح خودسرانه در بین شرکت های خصوصی امنیتی خبر میدهند.

عبدالمنان فراهی مشاور وزارت داخلۀ افغانستان که مسؤولیت تطبیق فرمان رئیس جمهور در امور لغو شرکت های خصوصی امنیتی را دارد، روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت، تمام شرکت های امنیتی که خودسرانه فعالیت میکردند، لغو شده اند و از آنها سه هزار میل سلاح نیز جمع آوری شده است.

مسؤولین وزارت داخلۀ افغانستان میگویند در میان نهاد های امنیتی که بر اساس فرمان رئیس جمهور لغو شده، بعضی ها به شکل گروه های مسلح فعالیت میکردند که هیچ قرار دادی با وزارت داخله نداشتند.

مسدود شدن شرکت های خصوصی امنیتی عکس العمل های شدیدی در قبال داشت. حکومت افغانستان ادعا میکند که موجودیت همچو شرکت ها مشکلات امنیتی را ببار آورده و مانع رشد و انکشاف قوای امنیتی افغانستان میگردد.

XS
SM
MD
LG