لینک های دسترسی

آغاز فسخ پروژه های میلیون دالری در افغانستان


آغاز فسخ پروژه های میلیون دالری در افغانستان

مأمورین امریکایی میگویند شرکت های خصوصی یی که از سوی ایالات متحده تمویل میشود، در آستانۀ فرا رسیدن ضرب الأجل هفدهم دسمبر برای توقف فعالیت نهاد های امنیتی خصوصی در افغانستان، به فسخ نمودن پروژه های میلیون دالری شان آغاز کرده اند.

روزنامۀ واشنگتن پوست به روز پنجشنبه با نشر گزارشی، نوشت که منع فعالیت این شرکت ها، میتواند أمور بازسازی تمویل شده از سوی ایالات متحده را، به شمول پروژه های که برای ستراتیژی مبارزه علیه دهشت افگنی در افغانستان حیاتی شمرده میشوند، بیش از یک و نیم میلیارد دالر متأثر سازد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در ماه اگست گذشته فرمان صادر کرد که طبق آن، فعالیت شرکت های خصوصی قراردادی باید در ظرف چهارماه از صدور فرمان، توقف یابد.

حدود چهل هزار قرار دادی، که شامل افغان ها و خارجی ها میگردد، حفاظت نهاد ها و مؤسسات را از سفارت خانه ها گرفته تا پروژه های کلیدی زیربنایی و انکشافی بر عهده دارند.

بیش از پنجاه شرکت امنیتی داخلی و بین المللی که در افغانستان فعالیت دارند، یا در صورت واجد شرایط بودن، به نیرو های پولیس ملی جذب خواهند شد و یا فعالیت های شان به کلی متوقف خواهد شد.

روزنامۀ واشنگتن پست به نقل از یک مقام ایالات متحده نوشته است که توقف ناگهانی فعالیت این شرکت ها، فاجعه بار خواهد بود زیرا پروژه های انکشافی، در مبارزۀ ناتو علیه شورشیان، اساسی پنداشته میشود.

XS
SM
MD
LG